Stel cookie voorkeur in
 

"De woestijn is zo mooi omdat er ergens een waterput verscholen is."

Uit: De kleine prins

 

 • Doorontwikkeling Equipe Mont Ventoux
  Koraal Groep draait sinds drie jaar het fietsprogramma Equipe Mont Ventoux. Op basis van het succes  helpt Whise mee het concept verder vorm te geven en te stroomlijnen zodat meer jeugdzorginstellingen dit op kunnen nemen in het behandelplan van cliënten.

  Lees meer

 • Talentontwikkeling voor jongeren

  Ontdek je talent, word Sport P.A.! Dat is het kerndoel van het programma Sport Professional Assistent. Sport P.A. is een programma om de participatie & talenten van jongeren in het speciaal onderwijs te versterken door sport. De eerste scholen zijn inmiddels gestart.
  Lees meer

 • Vrijetijd als levensbepalend domein
  Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. De zorg van Pluryn richt zich op succesvolle integratie van cliënten met name op de levensdomeinen wonen, werken en leren. Het levensdomein vrije tijd is daarnaast zeker zo belangrijk. Sport, spel, muziek, toneel zijn onmisbaar voor de eigen ontwikkeling van talenten en het beleven van succeservaringen.

 • Ontwikkel ondernemerschap in uw organisatie
  De opleiding ‘De wervende professional’ vergroot het wervend vermogen binnen uw organisatie. Hierdoor zijn uw mensen beter in staat anderen te mobiliseren en de ambities en wervings-vraagstukken te realiseren.

  Lees meer...

 • WHISE brengt jeugdzorg in beweging
  In het blad Jeugdbeleid schrijft wetenschapsjournalist en juistewoordenbedenker Myrna Tinbergen over de vernieuwende verbindingen die WHISE maakt binnen de non-profit.

  Lees het volledige artikel