WHISE ontwikkelt en vernieuwt

We verbinden uw ambities en energie met lokale werelden in de zorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en sport.

Om een indruk te krijgen van de strategische vraagstukken en vernieuwende en praktische oplossingen, vindt u hier een selectie van thema’s waar we actief mee zijn.

Verstevigen van de sociale basis

By | creeert | No Comments

Onze samenleving is anders ingericht. Een systeemverandering waarin de transformatie vorm krijgt via de visie dat we terug moeten naar ‘de normale leefwereld. Niet voor ieder probleem een eigen loket, maar uitgaan van de hele mens. Zoveel mogelijk op zoek naar oplossingen die dicht bij de leefwereld van mensen liggen.

Read More

Kwetsbare doelgroepen in beweging te krijgen

By | creeert | No Comments

Onderzoek heeft al jaren aangetoond dat sport en bewegen een belangrijke functie heeft in de preventie van zorg. Bewegen voorkomt het sociaal isolement, bevorderd participatie en verbeterd de kwaliteit van leven. Toch blijkt dat het opzetten van een beweeggroep voor deze doelgroepen gezien wordt als lastig: moeilijk te vinden deelnemers en duur in de uitvoering.

Read More

Aanspreken van jongeren op hun talent

By | creeert | No Comments

Iedere jongere heeft een talent. Voor veel jeugdzorginstellingen en gemeenten is dit een belangrijk vertrekpunt. Het is natuurlijk een open deur: Jongeren bereiken méér met hun leven als ze zich ontwikkelen op gebieden waarin ze zelf geïnteresseerd zijn en talent voor hebben. Maar hoe spreek je dit talent aan in de praktijk?

Read More

Partners en sponsors voor een nieuw zorgaanbod

By | creeert | No Comments

Nu het stof van de stelselwijzigingen is neergedaald weten zorgorganisaties in de zorgsector hoe ze er voor staan. De huidige budgetten zijn maar net toereikend om de basisdienstverlening aan cliënten te realiseren. Zorgorganisaties en zorgverleners hebben meer ambitie dan dat, ze barsten van de goede ideeën op gebieden als leren, werken, vrije tijd en nieuwe netwerken.

Read More