Creating social profit

We helpen mensen en organisaties om samen een mooiere wereld te creëren
en hun bijdrage daaraan met trots te tonen.

Wij zijn het bureau voor social profit creatie

Whise helpt organisaties, bedrijven en overheden impactvol te zijn met oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Wij laten mensen samen betere keuzes maken, zodat ze meer sociale winst en waarde realiseren. Dat is ónze impact.

Als versneller hebben wij – samen met TIAS School for Business and Society – het Social Profit Canvas Creative Commons (BY-NC-ND 4.0) ontwikkeld. Een model dat voert tot een gezamenlijke taal, focus en beweging. En tot heldere uitkomsten waar iedereen direct mee aan de slag kan; vanuit nieuw vertrouwen, met zichtbaar effect. Zo helpen we mensen en partijen om samen een mooiere wereld te creëren en hun bijdrage daaraan met trots te tonen.

We weten wat iets kost, maar we weten

vaak niet wat het waard is

– Tony Judt

Waar WHISE je bij kan helpen

Gedeelde taal


zorgen voor eenduidige waarden en een gedeelde bedoeling.

nieuwe oplossingen


in co-creatie werkende oplossingen ontwerpen voor complexe vraagstukken.

Sterkere verbindingen


ieders positie en rol in het (nieuwe) samenspel verhelderen en versterken.

Effecten in beeld


de sociale winst en waarde van interventies vergroten en zichtbaar maken.

Waardevolle strategie


aanscherpen van strategie en beleid.

impactgericht financieren


meer maatschappelijke waarde creëren met hetzelfde budget.

Meer impact


alles voor een fijn, gezond en gelukkig leven in een prettige en veilige omgeving.

Voor al deze ambities bieden we ondersteuning op basis van het Social Profit Canvas Creative Commons (BY-NC-ND 4.0). Ook leren we je de opgedane inzichten en het model zelf te gebruiken in jóuw praktijk.

koplopers in het maatschappelijk veld

de waarde van een collectieve benadering in complexe gezinszaken

Voor complexe gezinszaken bundeld Team CAS zijn krachten om de gezinssituatie te analyseren, directe veiligheid te borgen en passende (vrijwillige) ondersteuning te bieden. Het samen vaststellen van deze drie pijlers was één van de uitkomsten van de sessies die Whise met Team CAS organiseerde.

Waardemeter toont échte doel Grote Clubactie: maatschappelijke impact

Al meer dan 50 jaar gaan clubleden de straat op om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Een succesvol concept dat verenigingen helpt financieel gezond te blijven en te groeien. ‘De meeste loten verkopen’ leek het hoogst haalbare voor clubleden. Maar was dat ook zo?

brabant c initieert en stimuleert het social profit canvas bij culturele organisaties

Er is steeds meer erkenning voor de brede waarde van cultuur. Het momentum is daar om een mogelijkheid te vinden voor het uitdrukken van deze waarde. Anders dan in aantallen voorzieningen, bezoekers of stoelen.

Deze koplopers helpen wij social profit te creëren

Bekijk hier hun verhalen

meer over social profit creatie

het verborgen leerplan van de sociale zekerheid

Marc Vermeulen heeft in opdracht van het ministerie SZW een startnotitie geschreven over in hoeverre ‘publieke waarden’ de mogelijkheid bieden voor een nieuwe, evenwichtige set KPI’s die beter bijdragen aan het realiseren van publieke belangen?

Breng morele en politieke aspecten voor goede rolinvulling in kaart

Een te hechte relatie tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer en het kabinet maakt morele advisering door ambtenaren onmogelijk. Aldus Prof. dr. Theo Camps in zijn afscheidsrede.

Social Profit creatie voor iedereen toegankelijk maken

Bij WHISE hebben we een duidelijke missie: het toegankelijk maken van Social Profit creatie voor iedereen. We geloven dat dit een belangrijke toevoeging is in het zoeken naar oplossingen voor de complexe vraagstukken waar we dagelijks mee te maken hebben.