Wij 
verwonderen ontwerpen regisseren ontwikkelen

onze klanten richting oplossingen strategieën fundament verbinding mensen richting

voor meer social profit.
Met jou.

ga jij voor een waardevolle toekomst?

waarin je:

  • de sociale winst en waarde van jouw organisatie kunt verantwoorden?
  • een heldere positie inneemt in het nieuwe samenspel tussen jouw eigen organisatie,
    maatschappelijke partners én de samenleving?
  • aantrekkelijke en werkende oplossingen ontwerpt voor complexe samenlevingsvraagstukken?
  • de eigenwaarde van medewerkers vergroot, zodat zij vanuit trots en vertrouwen hun werk doen?
  • meer impact bereikt met de middelen die je verstrekt aan maatschappelijke organisaties?

WHISE, wij zijn het bureau voor social profit creatie

voor koplopers in het maatschappelijk veld:

Organisaties, bedrijven en overheden die de ambitie hebben om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Samenwerking Meerjarig Onderzoeksprogamma Impact officieel van start

ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, TIAS School for Business and Society, Tilburg University (TiU) en WHISE hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact. Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein.

Het verborgen leerplan van de sociale zekerheid

Marc Vermeulen heeft in opdracht van het ministerie SZW een startnotitie geschreven over de inzet van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) in de relatie tussen ministerie en uitvoerders.

Gemeente Eindhoven aan de slag met impactgericht subsidiëren

Gemeente Eindhoven en zeven maatschappelijke organisaties wilden weten hoe de organisaties nu en in de toekomst bijdragen aan wat de stad nodig heeft. En hoe de gemeente daar ook op kan sturen.

Kindcentrum Borgele: Nieuw onderwijs-zorg aanbod heeft meer waarde

Dankzij het traject ‘De effectenstraat’ zijn professionals beter in staat anderen te overtuigen van nut en noodzaak

wij zijn de ontwerpers van het social profit canvas

een model met een missie
en vertrekpunt voor meer sociale winst en waarde

samen komen we tot nieuwe antwoorden

wij supporten jouw ambities

We helpen je om het anders te zien én te doen. Hoe? Door de rol te nemen die op dát moment past:

we ontwerpen…


aantrekkelijke oplossingen middels concepten, strategieën en programma’s.

we ontwikkelen…


methoden en technieken voor groei en zichtbare waarde.

we regisseren…


richting en snelheid, zodat anderen kunnen aanhaken en jij het zelf kunt.

We weten wat iets kost, maar we weten

vaak niet wat het waard is

– Tony Judt

Met deze opdrachtgevers creëren wij social profit:

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie