de buurt heeft hét

Samen de buurt in bloei zetten

In de zomer van 2015 zag Stichting WIJeindhoven het levenslicht. WIJeindhoven kreeg de opdracht om met generalistisch werkende wijkteams invulling te geven aan de transformatieopgave van de gemeente en de wetten in het sociaal domein uit te voeren. Programmaleider Sylvie van der Heijden vervulde een belangrijke en uitdagende rol binnen dit proces: “Mijn opdracht was om een innovatieve aanpak te ontwikkelen om de sociale basis in de wijken te verstevigen. Uitgangspunt was dat we niet vanuit een achterkamertje een masterplan ontwikkelden, maar we samen met collega’s en inwoners op zoek gingen naar antwoorden.” Hiermee startte een intensief creatieproces in samenwerking met WHISE. Collega’s Remko van Steenoven en Alex van de Rakt zijn vanaf het begin betrokken geweest. Remko: “WHISE hielp om richting en structuur te geven aan onze eerste ruwe ideeën. We ontwikkelden een heldere visie op het ‘waarom’ en maakten een plan waarbij we steeds kleine stapjes in de praktijk namen in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen.”

mensen die elkaar helpen vanuit hun talent en slimme verbindingen die tot stand komen

remco van steenoven

Leren door experimenteren

Samen op zoek naar antwoorden klinkt mooi. Maar hoe pak je dat aan? Sylvie: “In een aantal sessies met collega’s haalden we een eerste ‘schot voor de boeg’ op. Dat was enorm interessant. We zagen een hoge betrokkenheid en enthousiasme, maar er was ook de neiging om vanuit het bestaande kader te denken. WHISE zette verschillende interventies in om het creatieve proces los te maken, waardoor we innovatieve ideeën ontwikkelden om de sociale basis in wijken te verstevigen. Deze ideeën mondden uit in een twaalftal projecten waarmee we wilden experimenteren. De projecten mochten ook mislukken. Dat hebben we heel nadrukkelijk met elkaar afgesproken. Het ging niet alleen om het projectresultaat, maar ook om het doorleven van het proces en te kijken wat wel en wat niet werkt in de praktijk.”

Van idee naar plan

Remko en Alex waren de initiatiefnemers van één van de 12 projecten. “Alex en ik wilden iets doen met een soort buurthuis van de toekomst. Een plek in de wijk waar mensen elkaar helpen vanuit hun talent en er slimme verbindingen tot stand komen. Doordat WHISE kritische maar waardevolle vragen stelde, kwamen we tot de conclusie dat we niet zomaar de wijk in konden rennen met ons idee. WHISE hielp om ons idee verder vorm te geven en te vertalen naar een concreet plan. Wat steeds terug kwam was de waarom-vraag. Waarom willen we dit neerzetten en waarom willen anderen hier aan bijdragen. Vanuit die vraag hebben we eerst een visie ontwikkeld. En een naam! Daar hadden we helemaal niet over nagedacht, maar onze ‘branding’ bleek een belangrijke succesfactor. Het gaf richting in onze boodschap naar buiten waardoor mensen zich betrokken voelden.”

Toetsen van ideeën

Sylvie: “Een belangrijke onderdeel in het proces van alle projecten was het toetsen van onze ideeën. Het is natuurlijk geweldig voor collega’s om eigen plannen te realiseren, maar het is vooral belangrijk dat de ideeën aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners en dat we de cirkel van betrokkenheid groter maakten. Door lokale partijen te betrekken, zoals de gemeente, verenigingen en bedrijfsleven, werden de ideeën beter doordacht en veel meer gedragen. Deze aanpak duurt wel langer en was ook zeker niet altijd gemakkelijk, maar het effect is veel duurzamer. WHISE hield ons scherp op het proces en de richting, maar ondersteunde ook in het individuele leerproces. Door samen op te trekken en ons regelmatig te verrassen met andere inzichten creëerden zij een prettige en veilige leeromgeving.”

Goed luisteren

Deze veilige leeromgeving heeft Remko ook ervaren. “Soms kan het lastig zijn als je wordt afgeremd in je enthousiasme. Maar dat heb ik in dit traject niet ervaren. Wat ik prettig vond aan de werkwijze van WHISE is dat zij in eerste instantie vooral goed luisterden naar onze ideeën. We voelden ons gehoord en gezien. We merkten ook dat de aanpak van WHISE werkte in de praktijk. Door scherp te hebben waarom je doet wat je doet, waar je heen wilt, een goed verhaal te hebben en dit te toetsen, organiseerden we een steeds grotere betrokkenheid binnen en buiten onze organisatie.”

“Dat heeft uiteindelijk geleid tot een breed gedragen programma ‘Buurt in Bloei’ dat door alle wijkteams omarmd wordt. En daar ben ik best wel trots op!” – Remco

Buurt in bloei

Sylvie: “Uiteindelijk is een aantal projecten gestopt en enkele projecten zoals dat van Remko en Alex zijn in elkaar vervlochten in het programma ‘Buurt in Bloei’. Buurt in Bloei is een aanpak waarbij we inwoners vanuit hun talent benaderen om zich in te zetten voor hun buurt of stad. WHISE hielp ons om de basisfilosofie van Buurt in Bloei krachtig neer te zetten. Vanuit die filosofie treden onze professionals nu naar buiten. Zo gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat iedereen talent heeft. We pakken niet meer zelf de rol van de uitvoering op, maar kijken eerst wie ons kan of wil helpen. En vergroten of ontwikkelen we het talent van de ander ten behoeve van de buurt. Zo geloven we ook dat alle talenten van inwoners en bedrijven antwoord hebben op de vragen die er zijn. De buurt heeft het! Daarnaast vinden we inclusiviteit belangrijk binnen Buurt in Bloei. Iedereen moet mee kunnen doen en we kijken altijd hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken.”

Nieuwe verbindingen

“Er zijn veel nieuwe verbindingen tot stand gekomen. Dankzij WHISE hebben we de link gelegd met verenigingen en bedrijven, die zich medeverantwoordelijk voelen en willen bijdragen aan de buurt. We zien ook dat inwoners zichzelf ontwikkelen en dat de samenleving de vruchten plukt van al het talent dat we mobiliseren. Een andere mooie bijvangst is dat Buurt in Bloei een inspiratie is geweest voor de doorontwikkeling van WIJeindhoven. De aanpak heeft een prominente plek gekregen in de implementatie van de visie van WIJeindhoven. We hebben inmiddels al vele buurten in bloei gezet!”

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie