effecten in beeld

de sociale winst en waarde van interventies vergroten en zichtbaar maken

Steeds vaker is er behoefte om de impact van maatschappelijke interventies zo volledig mogelijk in kaart te brengen. En wordt gevraagd om ‘evidence’, in de vorm van scenariostudies, kosten-batenanalyses, experimenten en data-analyse. Zo komen we tot weloverwogen besluiten.

Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om effecten toe te schrijven aan een enkele interventie. In veel gevallen zijn er andere factoren die ook van invloed zijn. En zijn er ook nog eens meerdere interventies die tegelijk op eenzelfde vraagstuk ingezet worden. Deze stapeling van interventies is veelal niet effectief, niet overzichtelijk en bovendien financieel onhoudbaar.

We hebben veel successen geboekt in de ontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan het project en zijn dan ook trots op de vorderingen. Tegelijkertijd bleek het lastig om de waarde van ons project over te brengen op onze stakeholders, zodat zij bereid zijn om mee te bewegen in onze vernieuwing

– Huub de Haan

Ga Aan de slag met onderstaande vragen

  • Hoe weet ik welke interventies écht werken, ook op de langere termijn?
  • Welke waarde leveren interventie op voor wie?
  • Hoe breng ik waarde voor de verschillende stakeholders in beeld?
  • Hoe breng ik het effect van preventie in kaart?

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie