Grip op resultaat en impact

De effectenstraat

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid komen steeds dezelfde vragen voorbij: welke interventies werken écht? Wat kost het en levert het op? En wat is het waard? Steeds vaker is er behoefte om belangen, risico’s en consequenties zo volledig mogelijk in kaart te brengen om tot weloverwogen, rationele besluiten te komen. In toenemende mate wordt gevraagd om ‘evidence’, in de vorm van scenariostudies, kosten­batenanalyses, experimenten en data-analyse.

Toch blijkt het in de praktijk lastig om een maatschappelijke verandering toe te schrijven aan een enkele interventie. Bovendien is de werkelijke waarde van een interventie niet te vangen in puur cijfers en (wetenschappelijke) bewijzen. Om op een andere manier grip te krijgen op de resultaten en impact die jouw organisatie of interventie heeft ontwikkelde WHISE de effectenstraat.

Maar… Probeer maar eens over een periode van jaren een causale relatie aan te tonen. 

De effectenstraat is een methodiek om met elkaar in elke fase van ontwikkeling, actie en evaluatie de effecten van een interventie boven tafel te krijgen. Het geeft een onderbouwing aan de ideeën, gevoelens, data en overtuigingen die betrokkenen hebben. De effectenstraat creëert overzicht, geeft informatie om te leren en bij te sturen, en zorgt voor de juiste informatie op het juiste moment om te communiceren richting stakeholders.

En helpt je om te navigeren in de complexe processen om veranderingen in de samenleving te duiden waaraan jouw interventie mogelijk heeft bijgedragen.

Stappen om een effectenstraat in te richten

Afhankelijk van je doel, stakeholders, verantwoordingsvraagstuk en capaciteit richten we de effectenstraat samen met je in. We doorlopen daarbij de volgende punten:

  • De gewenste verandering in de samenleving, waarom en voor wie.
  • Analyse van de huidige situatie.
  • Routeplanning naar verandering. Van resultaat naar impact.
  • Onderbouwen van de route met theorie, aannames en meetpunten.
  • Strategische prioriteiten stellen.
  • Het meten van resultaten en uitkomsten.
  • Evaluatie en leren.

Wil jij meer Social Profit maken?

Kijk hier voor het aanbod of neem contact met ons op.

Ik heb interesse in de Effectenstraat

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie