meer effect met minder middelen

Impactgericht subsidiëren

Veel gemeenten willen meer rendement halen uit de vele subsidies die zij op dit moment verstrekken, omdat de budgetten onder druk staan. Tegelijkertijd komen er maatschappelijke vraagstukken op hen af die een geheel andere wijze van hulp, zorg, inzet en ondersteuning vereisen. Hoe bereik je dus meer effect met minder middelen?

WHISE ontwikkelde hiervoor ‘impactgericht subsidiëren’ om gemeenten te begeleiden bij het slimmer verstrekken van subsidies aan maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt is een scherpere toets op subsidieverlening aan de maatschappelijke opgaven. Maar vooral ook een betere sturing op samenhang tussen organisaties en activiteiten en het inzichtelijker maken wat het effect is voor meer sturing. Het vertrekpunt én basis voor alle stappen is het Social Profit Canvas. Van hieruit ontwerpen we met elkaar de nieuwe impactgerichte aanpak.

geen impact = geen subsidie

Probeer maar eens over een periode van jaren een causale relatie aan te tonen. Hoe bewijs je dat een maatschappelijke verandering is toe te schrijven aan een het resultaat van een bepaalde interventie?

Tijdens dit traject krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe start je dit proces waarbij je het samen gaat maken?
  • Hoe krijg je een leer- en ontwikkelomgeving waarin helder is voor alle betrokkenen dat het anders en beter kan. Met minder middelen?
  • Hoe creëer je een klimaat waarin er meer vanuit vertrouwen aan de gezamenlijke opgaven wordt gewerkt?
  • Hoe zorg je er voor dat deze ontwikkeling van anders denken een continue proces wordt van waaruit gehandeld wordt?

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie