nieuwe en verrassende perspectieven voor maatschappelijke opgaven

social design

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn tegenwoordig zo complex, dat oplossingen vaak niet direct voor de hand liggen. Tegelijkertijd wordt van overheden en maatschappelijke organisaties verwacht om nieuw beleid, impactvolle programma’s of nieuwe dienstverlening te ontwikkelen als oplossing op deze vraagstukken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de sociale basis in wijken te verstevigen of hoe je een moeilijke doelgroepen, zoals blinde en slechtziende senioren, tóch in beweging kunt krijgen.

WHISE ontwikkelt al jaren innovatieve concepten voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij we altijd zoeken naar méér maatschappelijke waarde (social profit). Afhankelijk van het vraagstuk maken we gebruik van Social Design. Met het Social Profit Canvas als kapstok geven we het design proces een extra dimensie. Bij elke stap in het proces komt automatisch de ‘sociale winst en waarde’-vraag terug. Voor de inwoners, klanten en cliënten. Maar ook voor betalers en beslissers in het proces. Er wordt een goed verwachtingspatroon ontwikkeld over welke social profit het ontwerp gaat opleveren. En hoe we dat in kaart brengen. Zo ontstaat een oplossing die recht doet aan de belangen van velen.

Echte innovatie begint

outside the box

Het Social Design proces begint bij het onderzoeken van het speelveld. Hoe ziet dit eruit? Wie zijn de spelers en hoe past dit vraagstuk in het groter geheel? Door middel van Social Design leggen we de onderliggende waardes bloot en toetsen deze aan de werkelijkheid. Door co-creatie worden belanghebbenden die deel zijn van het probleem ook gelijk deel van de oplossing. Aannames worden omgezet in experimenten en ideeën worden gelijk getest door middel van interventies en prototypes. De speelsheid die een Social Design proces met zich meedraagt geeft betrokkenen een vrijbrief om te experimenteren en andere rollen aan te nemen.

WHISE pakt de rol van het bevragen, verrassen, schuren en uitdagen. We stellen vragen bij dat wat een gegeven lijkt en houden altijd de menselijke maat in acht. Hierdoor komen we tot de kern van vele vraagstukken waaruit we met verbeeldingskracht nieuwe perspectieve vormgeven en invoelbaar maken. Doorvragen op dat wat ‘gewoon zo is’ brengt ons samen tot de kern. Samenwerking tussen verschillende disciplines en expertises zijn noodzakelijk en het Social Design proces is zo ingericht dat het constante kruisbestuivingen stimuleert. Van hieruit ontwerpen we met elkaar nieuwe en verrassende perspectieven op bestaande problemen.

Maak kennis met Social Design via:

introductiedag

open inschrijving

canvas werksessie

incompany

Ontwerp – traject

incompany

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie