Creating social profit

We helpen mensen en organisaties om samen een mooiere wereld te creëren en hun bijdrage daaraan met trots te tonen.

Whise helpt organisaties, bedrijven en overheden impactvol te zijn met oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Wij laten mensen samen betere keuzes maken, zodat ze meer sociale winst en waarde realiseren. Dat is ónze impact.

Als versneller hebben wij – samen met TIAS School for Business and Society – het Social Profit Canvas  ontwikkeld. Een model dat voert tot een gezamenlijke taal, focus en beweging. En tot heldere uitkomsten waar iedereen direct mee aan de slag kan; vanuit nieuw vertrouwen, met zichtbaar effect. Zo helpen we mensen en partijen om samen een mooiere wereld te creëren en hun bijdrage daaraan met trots te tonen.

Waar WHISE je bij kan helpen

Effecten in beeld


de sociale winst en waarde van interventies vergroten en zichtbaar maken.

Nieuwe oplossingen


in co-creatie werkende oplossingen ontwerpen voor complexe vraagstukken.

Sterkere verbindingen


ieders positie en rol in het (nieuwe) samenspel verhelderen en versterken

Gedeeld belang en taal


zorgen voor een gedeeld belang en gedeelde taal en focus.

Waardevolle strategie


aanscherpen van doelen, beleid en strategie.

Trotse medewerkers


zorgen dat mensen met trots en vertrouwen hun werk doen.

Meer impact


meer maatschappelijke waarde creëren met hetzelfde budget.

Voor al deze ambities bieden we ondersteuning op basis van ons Social Profit Canvas . Ook leren we je de opgedane inzichten en het model zelf te gebruiken in jóuw praktijk.

koplopers in het maatschappelijk veld

De waarde van een collectieve benadering in complexe gezinszaken

Voor complexe gezinszaken kent de regio Hart van Brabant het Team CAS (Coördinatie Analyse Systemische-interventie), een netwerkverband waarin negen organisaties op het gebied van zorg, recht en straf hun krachten bundelen om de gezinssituatie te analyseren, directe veiligheid te borgen en passende (vrijwillige) ondersteuning te bieden. Het samen vaststellen van deze drie pijlers was één van de uitkomsten van de sessies rond het social profit canvas, die Whise met Team CAS organiseerde.

Lees meer

een innovatieve aanpak om de sociale basis te verstevigen

WIJeindhoven kreeg de opdracht om een innovatieve aanpak te ontwikkelen om de sociale basis in de wijken te verstevigen. En daarmee antwoorden te vinden op de zorg- en welzijnsvraagstukken. Hiermee startte een intensief creatieproces met generalisten en inwoners, begeleid door WHISE.

Lees meer

We weten wat iets kost, maar we weten

vaak niet wat het waard is

– Tony Judt

meer over social profit creatie

Deze opdrachtgevers helpen wij social profit te creëren