7 tips voor als u aan de slag gaat met structurele werving!

Voordat u begint met het werven van (financiële) middelen of vrijwilligers, is het goed om even stil te staan bij een aantal algemene regels die belangrijk zijn als u externen wilt verbinden aan uw organisatie. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan.

 

1. Wat is uw toegevoegde waarde voor de samenleving?

Het is belangrijk dat u zich afvraagt waarom uw organisatie bestaat, wat uw toegevoegde waarde is voor de
samenleving. We noemen dit ook wel de ‘WHY-vraag’. Waarom bent u er echt? Voor wie? En hoe verhoudt zich dit tot uw wervingsvraag? Het is essentieel om op deze vragen een goed antwoord te hebben. Mensen willen graag bijdragen aan iets moois, een maatschappelijke ambitie. Zorg dat u dit verhaal scherp heeft.

 

2. Transparant zijn is essentieel!

Transparantie is ontzettend belangrijk als u aan de slag gaat met fundraising. Externe partijen willen graag weten met wie ze samenwerken. Het is daarom belangrijk dat u altijd volledig helder kunt vertellen wat er binnen uw organisatie gebeurt, hoe de organisatie is opgebouwd, welke ambities u heeft en hoe de wervingsvraag is ontstaan.

 

3. Verantwoording

Het afleggen van een goede verantwoording is noodzakelijk als u externe partijen vraagt om een (financiële) bijdrage voor uw programma’s of projecten. U moet zich dan ook realiseren dat u altijd in staat moet zijn om te vertellen waar elk uur of euro naar toe gaat. Iedereen snapt dat er ook overheadkosten zijn. Maar ook die zijn in de verantwoording transparant gemaakt.

 

4. Labelen

Door vooraf goed uw huiswerk te doen kunt u gericht potentiële gevers vragen bij te dragen om hun talenten of (financiële) middelen in te zetten. Hoe specifieker uw vraag aansluit bij de gever, hoe hoger de betrokkenheid zal zijn. Als u zich goed verdiept in de gever, kunt u hem heel specifiek vragen voor dat ene onderdeel in uw plannen. De gever adopteert vervolgens graag wat u speciaal voor hem aanbiedt.

 

5. Project

Denk altijd in projecten met een kop en een staart. Denk niet dat men structureel aan uw organisatie zal bijdragen. Dat gebeurt maar zelden. Als u het goed organiseert, blijven gevers lang betrokken. Maar houd er ook rekening mee hoe u verder gaat als er een externe partner komt te vervallen. Het vastleggen van al uw afspraken is belangrijk om de continuïteit te borgen.

 

6. Communiceer

Bedrijven, particuliere donateurs, fondsen en subsidieverstrekkers vinden het belangrijk dat u het resultaat van de investering laat zien. Communiceren is een belangrijk aspect bij het werven en betrokken houden van gevers. Zorg ervoor dat u dit goed intern organiseert.

 

7. Ethiek

Misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar het is belangrijk om vooraf met elkaar te bepalen wat uw ethische kaders vast te stellen als u gevers wilt betrekken bij uw ambities. Bijvoorbeeld: laten we een fastfoodketen een gezondheidsprogramma sponsoren? Door een goede discussie en afspraken vast te leggen, heeft u deze problemen getackled voordat u start met daadwerkelijke werving.

 

Bekijk de video en zie onze 7 tips nog een keer op een rij!

Wilt u samen aan de slag?

Wilt u samen met ons aan de slag om structureel aan de slag te gaan met gevers voor uw organisatie? Bent u op zoek naar slimme manieren om externe partijen een bijdrage te laten leveren aan uw ambities? Neem contact met ons op om kennis te maken. We zijn expert op het gebied van wervingskracht. Vanuit uw doel ontwerpen wij een concept of advies én begeleiden het proces richting concreet eindresultaat.