Werven: schot hagel of direct in de roos.

U wilt potentiële gevers verleiden om een bijdrage te leveren aan uw organisatie ambities; aan concrete programma’s of projecten. Dan is het slim om vooraf uw tactiek te bepalen. Gaat u voor een eenmalige actie, omdat er toevallig iemand een idee heeft voor het organiseren van een sponsorloop of een oliebollenactie? Of wilt u structureel gevers betrekken bij uw organisatie en een lange termijn relatie met ze aangaan?

Een structurele aanpak voor werven loont!

Het antwoord op deze vragen hangt natuurlijk af van uw doelstellingen. Soms volstaat een eenmalige actie omdat het de reuring brengt die op dat moment nodig is. Andere situaties vragen bijvoorbeeld om een partnernetwerk dat duurzaam tijd en geld beschikbaar stelt aan uw organisatie.

Zowel bij de eenmalige actie als het structureel werven van grote sponsoren brengt u vooraf goed in beeld op wie u zich gaat richten en met welke boodschap. U heeft een duidelijke vraag en u weet welke tegenprestatie u kunt bieden.

Om uw potentiële gevers in kaart te brengen, kunt u gebruik maken van een wervingspiramide. In de video vertellen we er meer over.

….en hoe nu verder?

Op het moment dat u uw potentiële gevers in kaart heeft gebracht, kunt u uw strategie gaan bepalen. De wervingspiramide helpt om het onderlinge niveau tussen de verschillende geversgroepen in kaart te brengen. Hoe hoger in de top, hoe hoger de bijdrage in geld, middelen, tijd of mensen. En hoe strategischer u om dient te gaan met relaties en tegenprestaties. Dat betekent overigens niet alleen de gevers in de top van de piramide belangrijk zijn. Elk niveau is even waardevol, het gaat erom dat u vooraf goed nadenkt over wat u wilt bereiken met de betreffende relatie en met welke tegenprestatie.

Wilt u aan de slag?

Wilt u structureel aan de slag met werving? We zijn expert op het gebied van wervingskracht en wij willen graag onze ervaringen en expertise voor uw organisatie inzetten.