impactgericht financieren

helder opdrachtgeverschap voor meer effect met dezelfde middelen

Veel gemeenten, fondsen en bedrijven willen meer rendement halen uit hun subsidies, donaties, investeringen of inkooptrajecten. Vaak is er sprake van een veelheid aan doelen en financieringsstromen en van afdelingen die langs elkaar heen werken. Tegelijk is aan de kant van de opdrachtnemers vaak niet duidelijk welk effect ze met hun activiteiten bereiken. Tel daarbij op dat de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd een integrale inzet en ondersteuning vragen. Hoe bepaal je dan nog de impact? Aan wie geef je welke specifieke opdracht en verstrek je welk deel van het budget?

  • Hoe verstrek ik mijn opdrachten zodat partijen echt impact maken?
  • Hoe beoordeel ik de effectiviteit van de interventies?
  • Hoe voorkom ik dat het subsidie- of inkoopproces een tijdrovende, digitale werkelijkheid is? 
  • Hoe richt ik de monitoring in zodat sociale winst en waarde bovenaan staat, en niet de aantallen bijeenkomsten, besteedde uren en bezoekers?

Vanuit het Social Profit Canvas ontwerpen we met elkaar de impactgerichte aanpak. Door met elkaar scherp te bepalen wat de effecten moeten zijn en welke daarvan aantoonbaar zijn treedt al de eerste verheldering op. Door vast te stellen wie voor welk effect ‘aan de lat’ staat, worden de rollen verdeeld. En dan is de volgende logische stap om te bepalen hoe de effecten met zo min mogelijk indicatoren in beeld gebracht worden.  

Opdrachtnemers en opdrachtgevers trekken in dialoog met elkaar op. Ook de samenwerking met andere afdelingen binnen een gemeente kan onderdeel van het proces zijn.  

Zo treedt een verschuiving op van ‘we hebben het altijd zo gedaan’ naar een aannemelijk en aantoonbaar effect. Vanuit een helder opdrachtgeverschap én opdrachtnemerschap dat vertrouwen geeft aan alle betrokkenen.

We wilden met gemeente Eindhoven het gesprek op inhoud voeren. In het contractgesprek gaat het vaak over aantallen, maar wat zeggen die precies? Door het Social Profit Canvas werken we nu vanuit een gemeenschappelijke taal, weten we wat onze gewenste impact is en hoe we dit in de toekomst gaan monitoren.

– Judith van Belt, directeur Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Dit levert het je op:

  • Een betere samenhang tussen organisaties, activiteiten en impact voor de samenleving.
  • Een scherpere toets en tegelijk een soepeler aanvraagproces op subsidie- en opdrachtverlening.
  • Een helder kader en draagvlak om met elkaar op de beoogde en gerealiseerde effecten te sturen en elkaar daarop aan te spreken.

Ik wil meer effect met dezelfde middelen

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie