onze impact op de samenleving aannemelijk maken

ContourdeTwern aan de slag met waardegericht denken en handelen

ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving. Zij helpen mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Ze dragen bij aan vele projecten zoals jonge mantelzorgers, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk, dagbesteding en jongerenwerk. Hiermee zijn zij het sociale bindmiddel in zestien werkgebieden in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Steeds vaker stellen opdrachtgevers vanuit het perspectief van verantwoording de vraag om de sociale winst en waarde van de dienstverlening zichtbaar, meetbaar én verbeterbaar te maken. Maar hoe doe je dat?

WHISE heeft een begeleidingstraject opgezet, waarbij professionals binnen ContourdeTwern zelf in staat zijn om de sociale winst en waarde van interventies in kaart te brengen voor de verschillende belanghebbenden. Waarbij het Social Profit Canvas het leidende model is. Het traject bestaat uit verschillende stappen, waarmee deelnemers een verdiepend inzicht krijgen in het Social Profit Canvas. Na afloop brengen de deelnemers een advies uit naar het managementteam op welke manier social profit onderdeel kan worden van het proces van strategie tot uitvoering, voor zowel interne als externe (netwerk)partners.

jaap hoenderdos

We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn. Iedereen heeft zijn eigen invalshoek op waarde, met eigen verhalen en informatie. Bekijk mijn profiel.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie