zie jij de financiële waarde?

Gemeente Eindhoven aan de slag met impactgericht subsidiëren

In Eindhoven zijn diverse maatschappelijke organisaties actief met interventies voor kwetsbare inwoners. MEE Zuidoost Brabant, Stichting Present Eindhoven, Zelfhulpnetwerk, GGD en de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven wilde samen met WIJeindhoven en de gemeente Eindhoven aan de slag met impactgericht subsidiëren. Suus van Rooijen, senior beleidsmedewerker gemeente Eindhoven vertelt hierover: “We wilden weten hoe de organisaties nu en in de toekomst willen bijdragen aan wat de stad nodig heeft. Daarnaast wilden we daar ook op kunnen sturen. Het social profit traject heeft ons een goed inzicht gegeven wat we als gemeente van de partijen kunnen verwachten en andersom!”

Als het gaat om mensenwerk dan is ‘waarde’ soms moeilijk te vatten

conny bareman

Social Profit Traject – Gezamenlijk optrekken

In de aanpak trok een projectgroep van professionals, managers en ambtenaren van de partijen samen op, zodat ze meer zicht kregen op de onderlinge belangen en overlappende doelen. Een van de vragen die door het gehele traject speelde: Hoe brengen we de subsidievertrekking op een lijn met de wensen en mogelijkheden van de deelnemende organisaties? Hoe sluiten we beter aan bij de dagelijkse praktijk vanuit verschillende belangen? Op de eerste dag van het Social Profit Traject is aan de deelnemers gevraagd aan te geven wat zij letterlijk wilden veranderen in de subsidiegids.

De gidsen van voorgaande jaren bestonden bijvoorbeeld vooral uit te behalen percentages, groeicijfers van af- en toename van het aantal deelnemers. Terwijl al duidelijk was dat dit geen goede indicatoren zijn waar je als gemeente mee kunt sturen. En als organisatie niet mee kunt aantonen dat je goed werk hebt geleverd.

Relatie opbouwen

Als je samen optrekt werk je automatisch aan de relatie. Conny Bareman van Stichting Present vertelt: “Ik heb het traject als heel boeiend ervaren. Door dit samen met onze subsidieverlener en de andere informele zorg organisaties te doorlopen ontstond wederzijds begrip. Je bouwt samen een goede relatie op en komt tot nieuwe inzichten.” Suus van Rooijen voegt toe: “De onafhankelijke rol van WHISE was heel waardevol, omdat zij het proces stuurden. Ze stelden kritische vragen en creëerden een sfeer van vertrouwen.”

Gewenste impact & dezelfde taal

Het Social Profit Canvas werd ingezet om richting te geven aan het proces. Met een stapsgewijze aanpak leerden betrokkenen waardegericht denken. Judith van Belt, directeur Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: “We wilden met gemeente Eindhoven het gesprek op inhoud voeren. In het contractgesprek gaat het vaak over aantallen, maar wat zeggen die precies? Door het Social Profit Canvas werken we nu vanuit een gemeenschappelijke taal, weten we wat onze gewenste impact is en hoe we dit in de toekomst gaan monitoren.”

Annelies van den Boogaart, manager MEE Zuidoost Brabant herkent zich hierin: “In het sociale domein is het heel moeilijk te omschrijven wat precies de waarde is van ons werk. Het social profit canvas is een mooie manier om dat te doen. Ik heb er met plezier gebruik van gemaakt. Het proces was tijdsintensief, maar belangrijk om elkaar goed te leren kennen en dezelfde taal te spreken.”

Wat is van waarde

Als het gaat om mensenwerk dan is ‘waarde’ soms moeilijk te vatten. Conny Bareman zegt hierover: “Door te werken met het Social Profit Canvas heb ik handvatten gekregen om te laten zien wat door ons toedoen tot stand komt. Ik haal nog regelmatig onze trainingsmaterialen tevoorschijn en pas de inzichten in de praktijk toe. Bijvoorbeeld als ik in gesprek met een bedrijf over onze toegevoegde waarde vertel.”

Judith van Belt vindt het social profit traject dan ook aan te bevelen aan anderen: “We hebben het hele proces als zeer plezierig en waardevol ervaren. Als je net als wij de kans krijgt om dit samen met jouw subsidieverstrekker op te pakken, dan zou ik dat absoluut aanraden!”

De subsidiegids als boegbeeld voor verbinding

In de subsidiegids zijn specifiek voor dit thema andere indicatoren opgenomen die met de gemeente zijn vastgesteld. Bovendien bieden de afspraken een helder kader om met elkaar op de beoogde effecten te sturen. En is helder wie welk effect kan en moet aantonen.

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie