‘de duurste casus in de regio’ in korte tijd teruggebracht

Het multi-probleem gezin van één miljoen…

Een jeugdteam in Nederland stond onder druk om een passende oplossing te vinden voor een multi-probleem gezin dat al jaren bekend was bij het Sociaal Team. De hulpverlening vanuit verschillende instanties liep langs elkaar heen en de kosten rezen de pan uit. De manager van de jeugdteams vertelt hierover: “Door de complexiteit van de casus en het vergrootglas waaronder het lag omdat het ‘de duurste casus in de regio’ was, moesten we onze verantwoording scherper krijgen. We kwamen in contact met WHISE en zij begeleidden ons niet zozeer op de inhoud, maar op de rol van onszelf en betrokken organisaties. We keken naar de effecten die wel of niet in beeld waren, zodat het gesprek daarover beter te voeren was. Het gehele traject was voor mij een verrijking en de inzichten pas ik nog dagelijks toe in gesprekken met professionals, financiers of opdrachtnemers!”

De effecten van het traject:

  • Er is overzicht op ingezette hulp.
  • De professionals sluiten beter aan doordat er een gezamenlijk overzicht is.
  • De professionals spreken elkaar aan vanuit een duidelijke rol en resultaat.
  • Het proces is door hen van ‘turbulent’ naar ‘complex’ naar ‘ingewikkeld’ gebracht.
  • Meer zelfvertrouwen en trots bij de professionals.
  • Inkoop met 70% terug gebracht.

Langere termijn perspectief

De betrokken gedragswetenschapper was één van de deelnemers aan de Canvas Werksessie die door WHISE werd georganiseerd. “Met professionals en managers van de belangrijkste betrokken partijen, plakten we geeltjes op een groot vel papier volgens de systematiek van het Social Profit Canvas. Vragen als ‘wie heeft regie en waarop’ en ‘welke effecten zijn er voor en door wie’ stonden centraal.” In vier uur tijd kregen de deelnemers enorm veel informatie boven tafel. “De geeltjes confronteerden ons met de hoeveelheid aan interventies en hulpverlening. Vaak een gevolg van direct handelen in het ‘nu’, wat bij crisissituaties heel logisch is. Tijdens de sessie kwamen we met elkaar tot het inzicht dat het langere termijn perspectief óók van belang is. Hierdoor maak je andere keuzes. Ondanks dat professionals met de beste bedoelingen aan het werk waren, was er maar één conclusie. We moesten niet méér, maar slimmer gaan werken.”

Scherpte op rol

Na de werksessie vonden er nog een aantal intervisiegesprekken plaats. De manager vertelt hierover: “Wat prettig was in de samenwerking met WHISE is dat zij vernieuwende inzichten op het proces gaven waar we direct mee aan de slag konden. Zo was onze rol nogal eens vertroebeld door de complexiteit. WHISE benadrukte steeds om onze opdrachtgevende rol in het proces te pakken waarbij we ons zakelijker mochten opstellen.” Door de intervisiegesprekken werd het verhaal naar buiten ook steeds scherper. “We legden makkelijker de inhoud van de hulpverlening, in relatie tot (mogelijke) effecten en het financiële plaatje uit aan onze stakeholders.” Dat herkent de gedragswetenschapper ook: “In het begin schoten we regelmatig in de verdediging als het om verantwoording ging. Door het traject met WHISE leerden we op een andere manier naar verantwoording te kijken. We kregen meer vertrouwen en werden trots op onze aanpak. We hebben het sindsdien niet meer laten gebeuren dat we in de verdediging schieten als het om verantwoording gaat, ook niet bij andere casussen!”

Beter overzicht

Door de aanpak is er een duidelijke verschuiving te zien in de hulpverlening. De gedragswetenschapper: “Het proces rondom het gezin blijft ingewikkeld, maar we hebben nu een veel beter overzicht op de ingezette hulp. We hebben het proces van ‘turbulent’, naar ‘complex’ en uiteindelijk naar ‘ingewikkeld’ gebracht. Deze begrippen gebruiken we ook in onze gesprekken met de hoofdaannemer en professionals. We spreken elkaar aan vanuit een duidelijke rol en resultaat. En dat komt uiteindelijk de hulpverlening ten goede!”

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie