Whise Wetenschap

het vinden van nieuwe evenwichten

De Corona-crisis is een aanjager van bestuurlijke en organisatorische dynamiek. Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en bestuurskunde bij TIAS School for Business and Society, voormalig bestuursvoorzitter van Berenschot en verbonden aan WHISE, vertelt in een video welke vraagstukken er op tafel liggen, wat het belang is van onderzoek en met welke thema’s op de agenda staan van het GovernanceLAB van TIAS.

In de video komen vragen aan de orde omtrent de verhouding publiek en privaat, besluitvorming, uitvoering, legitimiteit, rechtvaardigheid, en leiderschap. Ofschoon deze thema’s klassiek zijn – Theo Camps start zijn reflectie met de onrechtvaardige en machteloze gevoelens die hij als kind meemaakte toen zijn familie met ruilverkaveling geconfronteerd werd –, deze thema’s krijgen zij met de corona-crisis een nieuwe invulling. Wie wint en wie verliest? Hoe zit het met de verschuivende verhouding overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Welke plek de profit sector? Er ontstaan nieuwe evenwichten.

theo camps

Het is mijn persoonlijke drijfveer een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze samenleving; daarvoor is een andere benadering van waarde, winst en rendement noodzakelijk. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie