Whise Wetenschap

Hoeveel gezondheidszorg mag economische groei kosten?

In dit artikel in ESB.nu gaat prof Marc Vermeulen in op de tekortkomingen van Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) bij het analyseren van een breder publiekewaarde-begrip. En dat focus op de financiële kosten en baten (te) snel leidt tot kosten­beheersing in plaats van maatschappelijke waarde-productie. Het Social Profit Canvas biedt een alternatieve aanpak, met meer oog voor sociale winst en waarde.

Marc vermeulen

Vaak wordt er gesproken over de non-profitsector. Daarmee lijkt de sector weggezet te worden als niet winstgevend. Terwijl het juist het doel van de sector is om sociale winst en waarde te creëren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar hoe breng je dit inzichtelijk? Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie