kindcentrum borgele

Hoe kunnen we aan iedereen de waarde laten zien van ons onderwijs-zorgconcept?

  • Door de sociale winst en waarde zichtbaar te maken aan kinderen, belanghebbenden en de samenleving
  • Door de gevraagde capaciteit, extra kosten en besparingen transparant te maken
  • Door medewerkers trots en vertrouwen te geven in hun verantwoording naar de belanghebbenden 

omdat elk kind welkom is in mijn klas

– leerkracht christiaan

In verschillende regio’s zijn inspirerende voorbeelden te vinden van onderwijs-zorg vernieuwing. In veel gevallen lopen deze pilots aan tegen wet- en regelgeving. Dat is ook de ervaring van directeur Huub de Haan van Kindcentrum Borgele uit Deventer met het project ‘Onderwijs-Zorg groep’. “We hebben veel successen geboekt in de ontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan het project en zijn dan ook trots op de vorderingen. Tegelijkertijd bleek het lastig om de waarde van ons project over te brengen op onze stakeholders, zodat zij bereid zijn om mee te bewegen in onze vernieuwing.” Jaap Hoenderdos van WHISE en professor Marc Vermeulen van TIAS begeleidden kind Kindcentrum Borgele bij dit proces.

Meerdere invalshoeken

Hoenderdos beschrijft: “Samen met de professionals en directie zijn we aan de slag gegaan met ons Social Profit canvas. In een aantal sessies hebben we verschillende onderdelen verkend en verdiept. Het canvas helpt om de interventie vanuit verschillende rollen te bekijken. Door dit samen te doen, ontstond discussie en een gezamenlijk beeld van de waarde van de Onderwijs-Zorg groep.”

Trots en vertrouwen

Het canvas verdiept de onderlinge discussie en stelt vragen bij vanzelfsprekendheden. De Haan: “Het canvas heeft ons geleerd om stil te staan bij aannames die we altijd al deden. Kloppen onze aannames en hoe kunnen dat dan aantonen? Waar we al discussiërend achter kwamen is dat bewijs niet altijd een hard cijfer is. Soft proof, zoals storytelling van ouders en professionals geven ook handvatten om op verder te bouwen.”

Inleven in anderen

Ook voor de professionals is het traject waardevol geweest. “Ik zie dat onze professionals beter in staat zijn om zich in te leven in de standpunten van de andere partijen, maar ook om anderen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de interventie. Met trots en vertrouwen gaan ze het gesprek aan met de inspectie of de ambtenaar en zijn ze in staat om de knelpunten op de juiste manier te adresseren.”

jaap hoenderdos

We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn. Iedereen heeft zijn eigen invalshoek op waarde, met eigen verhalen en informatie. Bekijk mijn profiel.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie