De waarde van preventie in beeld

Sociale cohesie in Eindhoven versterkt door Buurt in Bloei?

Met trots presenteren we de publicatie waar we samen met WIJeindhoven twee jaar aan gewerkt hebben. Een hobbelig en lastig proces om de waarde van preventie in beeld te brengen. Want wat levert het op als je inwoners in hun kracht zet? Met het Social Profit Canvas zijn logische redeneringen gebouwd en zijn we gaan meten. Kunnen we de werkelijke waarde laten zien vanuit verschillende perspectieven?

En dat is gelukt.

Met een voorzichtig ‘JA!’ laten we zien hoe Buurt in Bloei bijdraagt aan de sociale cohesie en waar we staan in het tonen van waarde. Met een volmondig ‘JA!’ wordt helder dat Buurt in Bloei waardevol voor de inwoners van Eindhoven is. Hopelijk een inspiratiebron voor velen om het goede gesprek over het tonen van waarde te kunnen voeren. En daarmee ruimte en vertrouwen te krijgen voor het anders inrichten van onze samenleving.

Met dank aan alle “Buurt in Bloei verbinders” van Wijeindhoven, gemeente Eindhoven, Jeannette Telder, Sylvie van der Heijden, Jaap Hoenderdos

Wat is Buurt in Bloei?

Buurt in Bloei is een programma waarin verbin­dingen leggen centraal staat. Door deze verbindingen worden netwerken versterkt en mensen gestimuleerd zich te ontwikkelen. Wat Buurt in Bloei onderscheidt van andere pro­gramma’s is dat het actief op zoek gaat naar de talenten van de inwoners, deze stimuleert en vertrekpunt maakt van haar activiteiten. En deze als potentiële bron beschikbaar te hebben om kleine en grotere vraagstukken van de stad mee op te lossen.

Het ontstaan

In 2011 werd in het rapport ‘Eindhoven de Sociaalste’ een veranderende aanpak voorgesteld waarbij burgers gezien worden vanuit hun eigen kracht en de kracht die burgers gezamenlijk hebben. De Eindhovense gemeenteraad besloot om deze verandering vorm en inhoud te geven door middel van een nieuwe stichting: WIJeindhoven. In 2016 gaf toenmalig wethouder Lenie Scholten WIJeindhoven de opdracht een plan te ontwikkelen om de sociale basis van de stad te verstevigen. Dit leidde tot het ontstaan van Buurt in Bloei.

Op zoek naar de waarde van Buurt in Bloei

Om Buurt in Bloei te kunnen evalueren en blijvend door te ontwikkelen zochten we naar een manier om te bepalen waar de impact van Buurt in Bloei ligt. Het Social Profit Canvas helpt ons om, met verschillende partijen en belangen, een heldere en overzichtelijke logica voor de stad te maken. Met behulp van het Social Profit Canvas zijn we tot de conclusie gekomen dat dat Buurt in Bloei impact heeft op de sociale cohesie.

Binnen de sociale cohesie zijn drie factoren essentieel (Putnam, 2000):

  • Ergens bij horen
  • Vertrouwen hebben in elkaar en de over­heid
  • Bereid zijn anderen te helpen

Door de indicatoren van de meetlat sociaal kapitaal (CBS, 2015) te onderzoeken werden zes voor Buurt in Bloei relevante indicatoren bepaald. De volgende onderzoeksvraag werd geformu­leerd: draagt Buurt in Bloei actief bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Eindho­ven?

Hier werden drie deelvragen aan toegevoegd:

  • Vinden deelnemers de indicatoren van sociale cohesie ook van waarde?
  • Zijn de indicatoren van sociale cohesie aanwezig in de buurt?
  • Is het aannemelijk dat de indicatoren van sociale cohesie zijn toegenomen als gevolg van Buurt in Bloei?

Vul je gegevens in om de volledige publicatie in je mailbox te ontvangen

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie