het boek: social profit canvas

vertrekpunt voor sociale winst en waarde

Auteurs: Marc Vermeulen & Anke Vroomen
met medewerking van Mark Wolbert & Jaap Hoenderdos

Organisaties in de publieke sector moeten van waarde zijn voor de samenleving. Stichtingen, overheid, corporaties of verenigingen: ze hebben allemaal als doel om sociale winst te realiseren voor huurders, cliënten, patiënten of leerlingen. Wat is écht van waarde en op welke manier dragen organisaties in de publieke sector daaraan bij?

we weten vaak wat iets kost,

maar meestal niet wat het waard is.

In het eerste deel van dit boek beschrijven Marc Vermeulen en Anke Vroomen de achtergronden en ontwikkelingen van de verzorgingsstaat en het Public Value denken. Daarin wordt aandacht besteed aan het werk van de Harvard hoogleraar Mark Moore, dat grote invloed heeft gehad op het denken over en de ontwikkelingen van publieke waarde.

In het tweede deel wordt het social profit canvas model geïntroduceerd. Een model ontwikkeld in samenwerking met Mark Wolbert en Jaap Hoenderdos van WHISE. Het Social Profit Canvas geeft inzicht en handreikingen voor sturing. Het is een model waarmee sociale winst en waarde gecreëerd en zichtbaar gemaakt kan worden. Het laatste hoofdstuk gaat dieper in op hoe we met elkaar stappen kunnen zetten naar een nieuw evenwicht. Waarbij onze gezamenlijke inspanningen een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Marc Vermeulen is hoogleraar strategie voor not for profit organisaties bij TIAS school for business and society | Tilburg University. 

Anke Vroomen is onderzoeker/ontwikkelaar op het gebied van sociale winst en waarde.

Mark Wolbert is directeur van WHISE en brengt vernieuwende richtingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Jaap Hoenderdos is ontwikkelaar bij WHISE en vertaalt complexe problemen in eenvoudige oplossingen.

 

Bestel hier je boek

Kosten: 26,50- incl btw, administratie en verzendkosten
ISBN 978-94-91837-24-1 – Een uitgave van WHISE

Is het factuuradres anders dan het bezorgadres?

Ik heb interesse in een introductiedag

Datum

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie