Whise Wetenschap

Twee professoren verbinden zich aan WHISE

Dit voorjaar zijn professor Marc Vermeulen en professor Theo Camps verbonden aan WHISE. Beide professoren waren in een eerdere fase al betrokken bij de ontwikkeling van het Social Profit Canvas. Marc Vermeulen licht toe: “Het Social Profit Canvas is een methode om de betekenis en impact van publieke waarde duidelijker voor het voetlicht te brengen, zowel voor de professionals zelf, de betrokkenen, als voor de buitenwereld. De combinatie van wetenschap én praktijk maakt het Social Profit Canvas ontzettend waardevol.”

De combinatie van wetenschap én praktijk maakt het Social Profit Canvas ontzettend waardevol

– marc vermeulen

De samenwerking met WHISE lag ook voor Theo Camps voor de hand: “De begrippen die we gebruiken voor de bepaling van waarde, winst en rendement zijn niet toereikend in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd liggen er grote ecologische en economische vraagstukken die om een antwoord vragen. Vanuit mijn visie is het noodzakelijk om verschillende maatschappelijke thema’s, maar zeker ook publiek en private werelden, aan elkaar te verbinden. Het social profit canvas biedt inzicht in de sociale winst en waarde, zowel voor de overheid als voor (non) profit organisaties met maatschappelijke opgaven. Het is mijn persoonlijke drijfveer een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze samenleving; daarvoor is een andere benadering van waarde, winst en rendement noodzakelijk.”

De samenwerking tussen WHISE en beide heren sluit aan bij de richting en ontwikkeling die al jaren geleden is ingeslagen. Mark Wolbert vertelt hierover: “Geweldig dat deze twee heren met naam en faam met ons een structurele samenwerking aan gaan. De komende jaren brengen we netwerken, kennis, ervaring en innovatiekracht bijeen en delen deze kennis zodat maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar meer sociale winst en waarde kunnen ontwikkelen!”

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie