zie jij de nieuws waarde?

Samenwerking Meerjarig Onderzoeksprogamma Impact officieel van start

ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, TIAS School for Business and Society, Tilburg University (TiU) en WHISE hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact. Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein. Het kunnen aantonen van de impact van sociaal werk – welke sociale winst en maatschappelijke waarde creëert sociaal werk voor de samenleving? – wordt steeds belangrijker. Door een verbinding tot stand te brengen tussen uitvoeringspraktijk, praktijkgericht onderzoek en theoretisch/wetenschappelijk onderzoek willen de partijen de impact van het sociaal werk aannemelijk maken en inzicht krijgen in het maatschappelijk rendement ervan: welk verschil maakt het sociaal werk voor mensen en wat levert het de samenleving op, ook in euro’s.

Door impactgericht te werken en te meten, kunnen we beter inzicht verschaffen in alle directe én indirecte effecten van onze inzet en deze beter in beeld brengen. Dat is enorm waardevol, voor alle betrokken partijen.

Marco kiezenberg

Met de samenwerking ontstaat een nieuwe vorm van kennisproductie, kennisontwikkeling, kennisontsluiting en kennisbenutting op het gebied van sociaal werk en impact. Binnen het meerjarige onderzoeksprogramma wordt systematisch onderzoek verricht waarbij ontwerp, dataverzameling, analyse en conclusie in (iteratieve) cyclus worden gebracht (lerende biotoop). Het onderzoek vindt plaats binnen de context van de sociaal werk praktijk van ContourdeTwern en kent drie inhoudelijke lijnen: de conceptuele/academische lijn (Het PON & Telos, TIAS, TiU), de praktijklijn (Avans Hogeschool, ContourdeTwern, WHISE) en de politiek-bestuurlijke lijn (ContourdeTwern, Het PON & Telos, WHISE).

Binnen het onderzoeksprogramma wordt nadrukkelijk samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid en co-creatie en levert ieder vanuit de eigen expertise een bijdrage. De taakstelling wordt uitgevoerd binnen de heersende (financiële, inhoudelijke en beleidsmatige) kaders en capaciteit van iedere partner afzonderlijk. Verder zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van (intellectueel) eigendom, het in de markt zetten van afgeleide diensten en projectmatige inzet. In het geval publieke financiering ontbreekt, dragen de partners zelf zorg voor financiering of wordt naar externe financieringsbronnen gezocht. Het samenwerkingsverband draagt het karakter van een netwerkorganisatie.

Prof. Dr. Marc Vermeulen, Academic Director van het Programma voor Bestuurders in Publieke & Non-Profit Sector: “Dat het werk van ContourdeTwern van waarde is, staat wel vast. Maar tegelijkertijd kennen we ook het gezegde ‘Alles van waarde is weerloos’. Het is een goed idee om duidelijker te maken wat dan precies die waarde van ContourdeTwern is. Voor TIAS is dit een mooie gelegenheid om de praktijk te toetsen waar we als wetenschappers op dit vlak mee bezig zijn.”

 

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie