incompany traject

social profit canvas – werksessie

Ga jij voor een waardevolle toekomst waarin je de sociale winst en waarde van jouw organisatie of interventie kunt verantwoorden en creëren? Ben je op zoek naar een praktische methode om hier samen met betrokkenen uit jouw organisatie beter zicht op te krijgen? Meld je dan aan voor dit incompany traject. Je gaat met het vraagstuk van jouw organisatie aan de slag met het Social Profit Canvas. Een eenvoudig model voor ingewikkelde vraagstukken, dat zicht en richting geeft om zélf Social Profit te maken.

als we het samen zien

gaan we het samen maken

onze overtuiging

Veel maatschappelijke of non-profit organisaties hebben moeite om de waarde van hun dienstverlening inzichtelijk te maken. Terwijl de druk vanuit de overheid en samenleving alleen maar toeneemt. Vaak wordt er gesproken over non-profit. Daarmee lijkt het te gaan over niet-winstgevend. Terwijl het doel van maatschappelijke organisaties juist is om sociale winst en waarde te creëren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving.

Om maatschappelijke organisaties bij dit vraagstuk te ondersteunen ontwikkelden TIAS (School for Business and Society) en WHISE (bureau voor Social Profit) het Social Profit Canvas. Een model met een missie én vertrekpunt voor meer sociale winst en waarde.

programma

Tijdens deze werksessie staat de vraag vanuit jouw organisatie centraal. Door één of twee intakegesprekken verhelderen we deze vraag. Vervolgens organiseren we een werksessie waarin we met behulp van het Social Profit Canvas, toewerken naar het inzichtelijk krijgen van de waarde van jouw interventie. We verkennen met collega’s en stakeholders onderdelen van het canvas. Geven aan waarom ze belangrijk zijn. En laten hen er mee werken.  

Vanuit verschillende invalshoeken kijken en bespreken we naar de belangrijkste vraagstukken rondom de sociale winst en waarde van de interventie. Zo wordt helder waar kansen liggen en welke onderdelen kwetsbaar zijn of extra aandacht verdienen. En wordt er samen een richting bepaald om meer social profit te maken.

Na afloop werken we de output en bevindingen uit. We bespreken samen de resultaten en geven een advies voor eventuele vervolgstappen.

voor wie

Deze werksessie is bedoeld voor zorgorganisaties, (speciaal) onderwijs, welzijnsorganisaties en (lokale) overheden die op zoek zijn naar manieren om hun sociale winst en waarde te verantwoorden en te creëren. Aan de werksessie kan iedereen deelnemen die betrokken is bij de vraag. Bestuurder, manager, professional en stakeholder.

na afloop van dit traject

  • Heb je jouw organisatie en stakeholders betrokken bij het inzichtelijk maken van de sociale winst en waarde van jouw organisatie of interventie.
  • Heb je een rapportage ontvangen waarin de sociale winst en waarde van jouw organisatie of interventie is uitgewerkt.
  • Heb je zicht op welke stappen je kunt nemen om meer sociale winst en waarde te maken voor jouw interventie of organisatie.

Ik heb interesse in een Canvas Werksessie

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie