Wij 
verwonderen ontwerpen regisseren ontwikkelen

onze klanten richting oplossingen strategieën fundament verbinding mensen richting

voor meer social profit.
Met jou.

wij supporten jouw ambities

We helpen je om het anders te zien én te doen. Hoe? Door de rol te nemen die op dát moment past:

we ontwerpen aantrekkelijke oplossingen


Innovatie en verandering moeten van boven én onderaf plaatsvinden en worden gedragen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Alleen een idee of een mooi concept is niet voldoende.
Wij kiezen voor een proces waarbij alle betrokkenen het samen vanuit hun ‘wil’ anders gaan doen. Dat ze weten, zien en voelen dat het anders moet en kan. Pas dán komt er een structurele verandering op gang. We weten dat het zo werkt. We ontwerpen samen met jou
innovatieve concepten, strategieën, interventies en programma’s voor groei en zichtbare waarde.

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie