Wij 
verwonderen ontwerpen regisseren ontwikkelen

onze klanten richting oplossingen strategieën fundament verbinding mensen richting

voor meer social profit.
Met jou.

Wat is voor jou van waarde?


De waarde van een collectieve benadering in complexe gezinszaken

Voor complexe gezinszaken kent de regio Hart van Brabant het Team CAS (Coördinatie Analyse Systemische-interventie), een netwerkverband waarin negen organisaties op het gebied van zorg, recht en straf hun krachten bundelen om de gezinssituatie te analyseren, directe veiligheid te borgen en passende (vrijwillige) ondersteuning te bieden. Het samen vaststellen van deze drie pijlers was één van de uitkomsten van de sessies rond het social profit canvas, die Whise met Team CAS organiseerde.

Lees meer

De waarde van burgerparticipatie zichtbaar maken en versterken

Net als veel andere gemeenten kent ook Oss een adviesraad sociaal domein. Met zo’n veertig vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking adviseert deze het college van B en W over beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Uitgangspunt voor de adviesraad is dat iedere burger gelijkwaardig is, gelijkwaardig behandeld moet worden en gelijke kansen moet krijgen.

Lees meer

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie