Wij 
verwonderen ontwerpen regisseren ontwikkelen

onze klanten richting oplossingen strategieën fundament verbinding mensen richting

voor meer social profit.
Met jou.

Wat is voor jou van waarde?


Bewegen om gezien te worden

Onderzoek toont al jaren aan dat sport en bewegen een belangrijke functie heeft in de preventie van zorg. Dit geldt ook voor blinde en slechtziende senioren. Bewegen voorkomt het sociaal isolement, bevordert participatie en verbetert de kwaliteit van leven. Toch blijkt het opzetten van een beweeggroep voor deze doelgroep lastig.

Lees meer

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie