Waardemeter toont échte doel Grote Clubactie: maatschappelijke impact

Al meer dan 50 jaar gaan clubleden de straat op om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Zo’n tachtig procent van de gehele opbrengst vloeit weer direct de clubkas in. Een succesvol concept dat verenigingen helpt financieel gezond te blijven en te groeien. ‘De meeste loten verkopen’ leek het hoogst haalbare voor clubleden. Maar was dat ook zo? De Grote Clubactie vroeg Whise om dat te onderzoeken. Dankzij de nieuwe Waardemeter-tool lukte het om zichzelf vernieuwd op de kaart te zetten.

Lees meer

Woorden geven aan de grote impact van cultuureducatie

Woorden geven aan de grote impact van cultuureducatie Wat is de economische waarde van cultuur en cultuureducatie? En wat is de impact ervan op de maatschappij? Vragen waar veel organisaties in deze sector over struikelen. Voor de organisaties is het belang wel...

Lees meer

Grote Clubactie: Is de Grote Clubactie meer dan alleen maar loten verkopen?

De Grote Clubactie is zeer succesvol en breekt jaarlijks verkooprecords door kinderen loten te laten verkopen voor hun vereniging. Dit levert extra geld op voor (sport)verenigingen om bijvoorbeeld nieuwe materialen te kopen of sporten betaalbaar te houden. Naast het verkopen van loten leren kinderen ook belangrijke vaardigheden zoals lef, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen en wordt er iets gedaan voor anderen en de eigen club.

Lees meer

De waarde van een collectieve benadering in complexe gezinszaken

Voor complexe gezinszaken kent de regio Hart van Brabant het Team CAS (Coördinatie Analyse Systemische-interventie), een netwerkverband waarin negen organisaties op het gebied van zorg, recht en straf hun krachten bundelen om de gezinssituatie te analyseren, directe veiligheid te borgen en passende (vrijwillige) ondersteuning te bieden. Het samen vaststellen van deze drie pijlers was één van de uitkomsten van de sessies rond het social profit canvas, die Whise met Team CAS organiseerde.

Lees meer

De waarde van burgerparticipatie zichtbaar maken en versterken

Net als veel andere gemeenten kent ook Oss een adviesraad sociaal domein. Met zo’n veertig vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking adviseert deze het college van B en W over beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Uitgangspunt voor de adviesraad is dat iedere burger gelijkwaardig is, gelijkwaardig behandeld moet worden en gelijke kansen moet krijgen.

Lees meer

Social Profit creatie voor iedereen toegankelijk maken

Bij WHISE hebben we een duidelijke missie: het toegankelijk maken van Social Profit creatie voor iedereen. We geloven dat dit een belangrijke toevoeging is in het zoeken naar oplossingen voor de complexe vraagstukken waar we dagelijks mee te maken hebben. Samen komen we verder als we het denken in termen van social profit omarmen.

Lees meer

Kindcentrum Borgele: Wat is de waarde van onze onderwijs-zorg groep?

In verschillende regio’s lopen onderwijs-zorg vernieuwingen tegen wet- en regelgeving. Mogelijkheden voor pilots om financiering en ruimte in de regels te gebruiken zijn alom aanwezig. Maar zodra deze initiatieven structurele inbedding zoeken in het onderwijs ontstaat een strijd tussen verschillende belangen, financiën en wettelijke kaders.

Lees meer

Samenwerking Meerjarig Onderzoeksprogamma Impact officieel van start

ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, TIAS School for Business and Society, Tilburg University (TiU) en WHISE hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact. Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein.

Lees meer

De waarde van Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) speelt een belangrijke rol bij de interventies in de complexe problematiek van personen en hun directe sociale omgeving, daar waar strafrecht en (intensieve) zorg samenkomen. Tilburg heeft in 2002 de primeur gehad op deze samenwerking.

Lees meer

Het vinden van nieuwe evenwichten

De Corona-crisis is een aanjager van bestuurlijke en organisatorische dynamiek. Theo Camps vertelt in een video welke vraagstukken er op tafel liggen, wat het belang is van onderzoek en met welke thema’s op de agenda staan van het GovernanceLAB van TIAS.

Lees meer

Het multi-probleem gezin van één miljoen…

Een jeugdteam in Nederland stond onder druk om een passende oplossing te vinden voor een multi-probleem gezin dat al jaren bekend was bij het Sociaal Team. De hulpverlening vanuit verschillende instanties liep langs elkaar heen en de kosten rezen de pan uit.

Lees meer

Bewegen om gezien te worden

Onderzoek toont al jaren aan dat sport en bewegen een belangrijke functie heeft in de preventie van zorg. Dit geldt ook voor blinde en slechtziende senioren. Bewegen voorkomt het sociaal isolement, bevordert participatie en verbetert de kwaliteit van leven. Toch blijkt het opzetten van een beweeggroep voor deze doelgroep lastig.

Lees meer

een innovatieve aanpak om de sociale basis te verstevigen

WIJeindhoven kreeg de opdracht om een innovatieve aanpak te ontwikkelen om de sociale basis in de wijken te verstevigen. En daarmee antwoorden te vinden op de zorg- en welzijnsvraagstukken. Hiermee startte een intensief creatieproces met generalisten en inwoners, begeleid door WHISE.

Lees meer

professoren verbinden zich aan WHISE

Dit voorjaar zijn professor Marc Vermeulen en professor Theo Camps verbonden aan WHISE. Beide professoren waren in een eerdere fase al betrokken bij de ontwikkeling van het Social Profit Canvas.

Lees meer

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie