Wij 
verwonderen ontwerpen regisseren ontwikkelen

onze klanten richting oplossingen strategieën fundament verbinding mensen richting

voor meer social profit.
Met jou.

onze verhalen


De waarde van P.A. in beeld voor jongeren, scholen, inspectie en gemeenten

In opdracht van Special Heroes is op 30 maart gestart om de waarde van PA (Professional Assistent) in beeld te brengen.
In een online support traject werken docenten, kenniscentrum sport en projectleiders samen aan de P.A. effectenstraat
Zo ontstaat een waardevolle propositie voor alle (potentiële) betrokkenen.

De deelnemers werken in verschillende groepen en intensiteit aan het bouwen van de redeneerlijnen die het logisch en inzichtelijk maken dat P.A. van waarde is. Voor velen.
Samen uitwerken, meedenken, dwarsdenken, verzamelen, verhelderen en logisch ordenen. En dat allemaal in een online proces. Het enthousiasme en de wil zijn aanwezig om de komende maanden tot een concreet en waardevol resultaat te komen. Zo kunnen nóg meer jongeren P.A. worden en hun leven positief veranderen.

Lees meer

Het 1e Social Profit Canvas boek is uit

Mark Wolbert (directeur WHISE) heeft het eerste exemplaar overhandigd aan de auteur prof. Marc Vermeulen. “Weer een mijlpaal om social profit denken en handelen breder voor onze samenleving beschikbaar te maken. Op naar het volgende boek.”
Organisaties in de publieke sector moeten van waarde zijn voor de samenleving. Stichtingen, overheid, corporaties of verenigingen: ze hebben allemaal als doel om sociale winst te realiseren voor huurders, cliënten, patiënten of leerlingen. Wat is écht van waarde en op welke manier dragen organisaties in de publieke sector daaraan bij?

Lees meer

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie