Ondernemers voor de kracht van de stad

Gemeenten zien dat er in hun stad volop energie aanwezig is, maar worstelen met het activeren en mobiliseren van die energie. Er gebeurt immers al veel in de stad, maar ook zoveel nog niet. Uitgangspunt is dat bijna elke ondernemer iets wil doen voor zijn stad.

De krachtige stad richt zich op het activeren van inwoners zodat ze zich inzetten voor elkaar, voor hun stad en voor zichzelf. Om zo inwoners te laten voelen dat ze meetellen en mee kunnen doen op hun eigen manier, met hun eigen kennis, ervaring en talent. Een stad waarin je kunt ontmoeten, groeien en bloeien! Maar er zijn vraagstukken waar inwoners of verenigingen niet uitkomen en ondersteuning bij nodig hebben.

Hoe raakt u als gemeente de juiste snaar bij ondernemers en hoe schept u de voorwaarden voor ondernemers om een structurele bijdrage te leveren aan de ‘kracht van de stad’?