Partners en sponsors voor een nieuw zorgaanbod

Meer dan ooit moeten organisaties in de zorgsector vernieuwen om hun cliënten de zorg te kunnen blijven verlenen die ze ambiëren. Nu mensen en middelen zijn herschikt willen veel organisaties innoveren en hun dienstverlening blijvend verbeteren. Lastig in een veranderd krachtenveld, waar soms ook kennis en kunde ontbreken om als organisatie wervender te worden. Kennis en kunde die Whise graag deelt in een speciaal partnershipprogramma.

Een partnershipprogramma geeft antwoord op de vraag hoe u samen met partners de beste zorg en dienstverlening aan uw cliënten levert.

Samen met externe partijen ontwikkelt u vernieuwende diensten en producten. Maakt u verbinding met de omgeving zodat er vruchtbare samenwerkingen tot stand komen. Werft u lokaal middelen en vrijwilligers en bindt deze structureel aan uw organisatie.

Daarom zet Whise in op meer samenwerking tussen de verschillende partners in het werkveld. Innovatieve samenwerkingsvormen met andere zorg-, sporten welzijnsorganisaties, maar ook met bedrijven. Dit gaat de spil vormen in het vernieuwde zorglandschap.

  • Het bundelen van kennis, ervaring, middelen en energie helpt zorgorganisaties om hun ambities waar te maken.
  • Er ontstaan blijvende verbindingen, organisaties versterken hun wervingskracht.
  • Organisaties en hun cliënten zijn verzekerd van toekomstbestendige dienstverlening.

Partnershipprogramma gaat uit van uw eigen kracht

Op basis van jarenlange ervaring heeft Whise een Partnershipprogramma ontwikkelt. Een inspirerend, concreet en interactief begeleidingsprogramma helpt u om de wervingskracht binnen uw organisatie te vergroten en te benutten.

Onze visie is dat uw organisatie uiteindelijk zelf in staat is om de gewenste wervingskracht te ontwikkelen en in te zetten. Afhankelijk van uw mogelijkheden zorgen wij voor support, kennis en uitvoeringskracht om met vertrouwen de goede stappen te zetten. En resultaat te behalen. Dit kan direct met een eigen wervingsteam, met vrijwillige inzet, of anders. Uw ambities en mogelijkheden bepalen de strategie. Een klein wervingsteam van eigen medewerkers is kartrekker van het proces. Zij zorgen voor verbinding binnen en buiten de organisatie.

Samen met u en uw team bepalen we de snelheid en intensiteit van het verandertraject. Daarna bent u in staat om zelf lokale partijen te overtuigen zich duurzaam aan uw organisatie te verbinden.

Het vinden en binden van energie in de samenleving maar ook binnen de eigen organisatie, wordt dé uitdaging van de komende jaren voor veel non-profit instellingen.