Relatiemanagement in de zorg

De noodzaak voor goed account- en relatiemanagement in de zorg is de laatste jaren gegroeid doordat gemeenten de primaire afnemers zijn geworden. Door concurrentie en beperkte budgetten is het steeds minder vanzelfsprekend geworden dat gemeenten alle diensten bij één vertrouwde partij afnemen. Zorginstelling moeten zich bezinnen op de vraag hoe ze hier mee om willen gaan. Goed acount- en relatiemanagement helpt hierbij:

  1. Het helpt bij het maken van heldere afspraken met gemeenten over de dienstverlening.
  2. Het zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nageleefd.
  3. Waarborg dat diensten blijvend goed aansluiten bij de behoeften en wensen van gemeenten, verwijzers en cliënten
  4. Het resulteert in een goede relatie en communicatie met verwijzers

Uw vraag is: hoe krijgt u zicht op uw meest ideale en effectieve verkoopfunnel; het proces van oriënteren naar beslissen naar kopen, monitoren en evalueren. Bekeken vanuit zowel de gemeenten als de zorginstelling. Hoe krijgt u zicht op de belangrijkste knelpunten in de vorm van barrières, om te kopen voor gemeenten en te verkopen voor de zorginstelling?

Inzicht in de belangrijkst verbeter activiteiten geeft u richting voor het verbeteren van uw verkooptraject en daarmee uw verkoopsucces.