Uniek beweegprogramma voor blinde en slechtziende 55-plussers is succes

Solide samenwerking tussen stichting Bartiméus, gemeente Tilburg en Whise

Het veld rondom dagbesteding is volop in beweging. Stichting Bartiméus heeft aan Whise de vraag gesteld mee te denken over activeringsmogelijkheden voor blinde en slechtziende senioren. Vanuit de gemeenschappelijk wens om de kwaliteit te verbeteren, kostenbesparing te realiseren en dagbesteding dicht bij de mensen te organiseren werden de handen ineengeslagen met de gemeente Tilburg. Dankzij de gezamenlijke specialistische kennis, ervaring, uitvoeringsmogelijkheden en een subsidie vanuit Bartiméus Sonneheerdt ontstond ‘Bewegen om gezien te worden’. Een speciaal bewegingsprogramma voor blinde en slechtziende 55-plussers.

Michiel de Haan, teammanager Sportstimulering bij het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg: “Deze doelgroep is niet zo eenvoudig te vinden. Ze trekken zich soms terug in een isolement; het is een uitdaging om ze mee te laten doen. Door onze samenwerking is het gelukt!”

Voor de versie met audiodescriptie: https://youtu.be/C9Pn2Y_6cbM

De kracht van samenwerking heeft het succes bepaald. Dat beaamt ook Johan Berghuis, directeur bij Bartiméus. Bartiméus maakte het programma mede mogelijk: “Er is een verbinding ontstaan tussen de ideeën en plannen van Whise, de uitvoeringsmogelijkheden in Tilburg en onze eigen deskundigheid. Het is geweldig dat we de doelgroep hebben kunnen activeren; ze doen weer mee in de samenleving.”

Aanbod en begeleiding op maat

Door hen gericht aan te spreken via diverse kanalen, is het gelukt 11 blinde en slechtziende 55-plussers aan het bewegen te krijgen. Dat komt ook door het aanbod: een op maat gemaakt programma, met persoonlijke begeleiding. Met aandacht voor wat de doelgroep wél kan. De Haan: “We hebben al veel positieve reacties gehoord. Mensen durven weer te bewegen zonder angst. Een deelnemer vertelde emotioneel dat ze zo blij was dat ze sinds tien jaar weer had hardgelopen!”

Het programma sluit aan bij het bestaande sport- en beweegaanbod in de gemeente Tilburg. Zoals wandelen, fietsen, yoga en fitness. Alle trainers zijn gespecialiseerd en professioneel. Twee vaste begeleiders worden ondersteund door zogenoemde Sport P.A. , Sport Professional Assistent. Geworven en opgeleid door de gemeente en Bartiméus.

Uit onderzoek zijn de volgende voordelen voor de deelnemers zichtbaar:

  • Bewegen is belangrijk voor ouderen. Het houdt ze langer fit en zelfredzaam.
  • Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen.
  • Het is vooral ook leuk en gezellig, zeker in groepsverband.
  • Hindernissen om lekker in beweging te komen worden weggenomen. Denk aan goede begeleiding en vervoer.

Feiten en cijfers

  • Nederland telt 200.000 ouderen met een visuele beperking die nog thuiswonend zijn.
  • In de gemeente Tilburg zijn dit er statistisch gezien 2.300
  • Het pilot-project heeft 11 ouderen met een visuele beperking in beweging gekregen.
  • Sport en bewegen verlaagt de kans op eenzaamheid en gezondheidsproblemen.

De vrijwillige inzet van Professional Assistents geeft de extra begeleiding

Sport Professional Assistents, oftewel Sport P.A.’s, assisteren bij beweeglessen en zijn hier speciaal voor opgeleid. Want natuurlijk moet iemand weten wat hij doet en waarop hij moet letten. Tijdens een korte lessenreeks leren de deelnemers de basis van lesgeven, omgaan met de doelgroep en presenteren. De inzet van de P.A.’s komt uit de koker van Whise. Mark Wolbert directeur van Whise:” Voor de betaalbaarheid van het project zijn de Sport P.A.’s onmisbaar. Zij zijn de extra handen die zorgen voor voldoende begeleiding van de deelnemers”.

Voor de vrijwilligers is het project een mooie kans. De opleiding tot Sport P.A. richt zich op jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leren vaardigheden (ontdekken) bij het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten. Vaardigheden en werkervaring die van pas komen op school, op de club of bij toekomstig werk. De P.A.-methodiek gaat uit van datgene wat je kunt, in plaats van ‘werken aan je problemen’. Eén van de vrijwillige Sport P.A.’s uit de pilot heeft zelfs een baan gevonden via het project!

Samenwerking biedt vruchtbare bodem voor verdere uitrol

De betrokken partners zien een verdere samenwerking zeker zitten. De Haan: “Vanaf het begin was er grote betrokkenheid en een prima onderlinge afstemming. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om een succesvolle uitvoering, maar het voorwerk is minstens zo belangrijk.”
Berghuis noemt de ontwikkeling van het beweegprogramma een mooi leerproces: “Ik denk dat het wervingsproces nóg beter kan, maar we hebben een hoop geleerd. Ik waardeer de open houding van de gemeente; het is positief dat zij hun medeverantwoordelijkheid nemen. Net als Whise met hun nauwkeurige en deskundige projectleiding. Met de maatschappelijk Business Case die we nu hebben kunnen we kijken of we ook in andere gemeenten deze doelgroep aan het bewegen krijgen. Door de inzet van Sport P.A.’s moet dat haalbaar zijn.”