Whise is betrokken bij het vrije tijd programma van Pluryn. Door breder te kijken dan euro’s, uren en roosters is de stuurgroep is staat geweest om vrije tijd toegankelijker te maken voor hun cliënten.

Vrije tijd als opstap naar werk

Veel beweegt Jan niet. Als hij op het voetbalveld staat, valt hij vooral op vanwege zijn buik. Maar krijgt hij een bal voor zijn voeten, dan weet hij altijd feilloos een medespeler te bereiken. Daarom waarderen de anderen in het G-team hem zo. Na zijn eerste doelpunt feliciteerden ze hem enthousiast. Jan glunderde. Hij woont in een woongroep op een besloten terrein van Pluryn en voetbalt sinds kort bij een voetbalvereniging in de buurt. Het halen en brengen legt een flink beslag op de begeleiders. Maar het is de moeite waard. Jan heeft het zichtbaar naar zijn zin.

Uit: Sterk!, uitgave van Pluryn, juni 2017

Voor Jan is vrije tijd werken aan vertrouwen en zijn netwerk. Voor anderen is het vooral ook een opstap naar werk. “Pluryn zet zinvolle vrijetijdsbesteding in als instrument om mensen op weg te helpen in de maatschappij. Een grotere rol van vrije tijd – sport, spel, muziek en toneel – in de behandelprogramma’s, draagt bij aan een positieve vorming van jongeren en volwassenen”, vertelt Eric van der Graaf, manager Jeugd bij Pluryn en lid van de stuurgroep Sport, Spel en Cultuur van Pluryn. De andere twee leden zijn de marketing director Marian Draaisma en manager Arbeidsparticipatie Eric Tonn. Whise ondersteunt de stuurgroep.

Vrije tijd onderdeel cliëntenprogramma

Vrije tijd was al belangrijk bij Pluryn, maar kreeg een extra impuls, toen in 2014 een groep jongeren en jongvolwassenen deelnam aan Equipe Mont Ventoux. Het beklimmen van de 1911 meter hoge berg vergde een enorme fysieke inspanning. Vooral omdat daar de deelnemers een half jaar daarvoor nog nooit op een racefiets hadden gezeten. Uit onderzoek van de afdeling Research & Development blijkt dat de deelnemers het bereiken van de top vooral ervaarden als een overwinning op zichzelf.

Het leverde hen zelfvertrouwen op.

Het belang van een goede vrijetijdsbesteding binnen een behandeltraject kan dan ook niet voldoende worden benadrukt. Daarom maakt vrije tijd bij Pluryn vast deel uit van het individueel behandelplan van cliënten. Ook is het opgenomen in de cliëntprogramma’s.

Iedereen kan meedoen

Vrije tijd is naast leren, werken en wonen, een van de vier levensbepalende domeinen. Het zorgt voor sociale interactie en contact met de maatschappij. Daarnaast helpt vrije tijd mensen te ontdekken wat ze leuk vinden, waarin ze goed zijn en waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar vrije tijd zorgt vooral ook voor ontspanning en gewoon lekker bezig zijn.

Eric van der Graaf daarover: “Vrije tijd is een laagdrempelig instrument dat opvallend positieve veranderingen teweeg kan brengen. Wij zien het als onze taak om iedereen door zinvolle vrijetijdsbesteding te ondersteunen en perspectief te bieden in hun tocht naar vertrouwen, zelfredzaamheid, trots, een breder sociaal netwerk en een gezondere
leefstijl. En het mooie is: iedereen kan meedoen!”

Concrete concepten

Eric vervolgt: “Doel van de stuurgroep is mensen actief te laten zijn in hun vrije tijd en hen helpen te ontdekken wat ze leuk vinden. Het liefst bij reguliere verenigingen en clubs, zodat ze daar een netwerk opbouwen. Lef hebben én doen, is daarbij het motto. Want mensen met complexe zorgvragen kunnen vaak meer dan je denkt.”

Handen uit de mouwen dus. Het is aan de mensen op de Pluryn locaties om er werk van te maken. Immers, in de relatie tussen medewerker en cliënt gebeurt het. Bureau Whise ging met een aantal teams aan het werk om concrete vrijetijdsconcepten te ontwikkelen, die effect hebben op de domeinen werken, leren, netwerken en gezondheid.

Dat begon met een uitgebreide inventarisatieronde op de locaties. Al snel was duidelijk dat de afdelingen Vrije tijd en Vorming & Recreatie en begeleiders een groot aantal vrijetijdsactiviteiten organiseren, waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

Dezelfde hobbels

Bij De Winckelsteegh, waar mensen met een ernstige beperking wonen, lag al een plan van aanpak voor vrije tijd. Inmiddels kijken bijna alle andere locaties hoe ze jongeren en volwassenen gefaseerd bij externe clubs of verenigingen kunnen onderbrengen. Daarbij lopen ze allemaal tegen dezelfde hobbels aan. Waar kunnen ze terecht en hoe moet je begeleiding en vervoer organiseren? Hoe zit het met de financiering? Een aantal dingen moet goed geregeld worden om het te laten slagen. Zo komt er een partner- en sponsorbeleid Vrije Tijd, om deelname van cliënten mogelijk te maken als deze niet door reguliere zorgfinanciering wordt gedekt.

Samen met het bureau Whise stelden de locaties een projectplan op. Eric: “Het zijn allemaal super enthousiaste teams, die de ruimte en vrijheid voelen om iets met vrije tijd te doen. Hun boodschap is: laat je niet beperken door euro’s, uren en roosters. Wees creatief en ondernemend. Dan is er heel veel mogelijk!”