meer effect met dezelfde middelen

Impactgericht financieren

Veel gemeenten willen meer rendement halen uit de subsidies en inkoop trajecten die zij op dit moment verstrekken. De verscheidenheid aan financieringsstromen creëert een veelheid aan verschillende doelen en het langs elkaar werken van afdelingen. Aan de andere kant hebben opdrachtnemers activiteiten om deze doelen te behalen. Hiervan is vaak maar weinig bekend welk effect deze activiteiten bereiken. Tel daarbij op dat de maatschappelijke vraagstukken in deze tijd een geheel andere wijze van inzet en ondersteuning vragen. Hoe bepaal je dan nog de impact? En aan wie verstrek je dan welk deel van het budget?

Impactgericht financieren in de praktijk

Verdieping op de werkplaats

Uitleg over de vraagstukken. Waar loopt de praktijk tegen aan. Welke wetenschappelijke oplossingen zien wij.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Aan de slag met onderstaande vragen

  • Hoe verstrek ik mijn opdrachten zodat partijen echt impact maken?
  • Hoe beoordeel ik de effectiviteit van de interventies?
  • Hoe voorkom ik dat het subsidie- of inkoopproces een tijdrovende, digitale werkelijkheid is? Een werkelijkheid die niet aansluit bij de dagelijkse handelingen van de professionals en een onuitvoerbare verantwoording vraagt?
  • Hoe richt ik de monitoring in zodat sociale winst en waarde bovenaan staat, en niet de aantallen bijeenkomsten, besteedde uren en bezoekers?

Impactgericht financieren in de wetenschap

WHISE begeleidt gemeenten bij het slimmer inzetten van financiële middelen aan maatschappelijke organisaties. Het vertrekpunt én basis voor alle stappen is het Social Profit Canvas. Gemeente en (maatschappelijke) organisaties trekken in dialoog samen op. Ook de samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente kan onderdeel van het proces zijn. Vanuit het Social Profit Canvas ontwerpen we met elkaar de nieuwe impactgerichte aanpak. En treedt een verschuiving op van ‘we hebben het altijd zo gedaan’ naar een aannemelijk en aantoonbaar effect.

Wat levert een traject met WHISE op? 

  • Een betere samenhang tussen organisaties, activiteiten en impact voor de samenleving.
  • Een scherpere toets en tegelijk een soepeler aanvraagproces op subsidie- en opdrachtverlening.
  • Een helder kader en draagvlak om met elkaar op de beoogde en gerealiseerde effecten te sturen en elkaar daarop aan te spreken.

Meer sociale winst en waarde voor onze samenleving.

Call to action blok

Sluit je aan bij een tafel

Volg een training

Plan een werksessie

wij supporten jouw ambities

We helpen je om het anders te zien én te doen. Hoe? Door de rol te nemen die op dát moment past:

we ontwerpen aantrekkelijke oplossingen


Innovatie en verandering moeten van boven én onderaf plaatsvinden en worden gedragen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Alleen een idee of een mooi concept is niet voldoende.
Wij kiezen voor een proces waarbij alle betrokkenen het samen vanuit hun ‘wil’ anders gaan doen. Dat ze weten, zien en voelen dat het anders moet en kan. Pas dán komt er een structurele verandering op gang. We weten dat het zo werkt. We ontwerpen samen met jou
innovatieve concepten, strategieën, interventies en programma’s voor groei en zichtbare waarde.

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie