Whise creëert samenlevingsconcepten.
Samen met u.

Vanuit uw ambities ontwerpen wij concepten voor een mooiere samenleving. Samenlevingsconcepten die de werelden van zorg, de lokale overheden, sportorganisaties, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar verbinden.

Om kwetsbare doelgroepen te activeren. Om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Om professionals (weer) trots te laten zijn op wat zij doen. Om kosten en baten inzichtelijk te maken.

Voor uw cliënten, medewerkers en voor uw inwoners. Voor een aantrekkelijk resultaat. Voor Social Profit.

Versterken sociale basis

By | creeert | No Comments

Hoe geven we een impuls aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid? Waar de afgelopen jaren vooral aandacht is geweest aan ondersteuning door regie en hulp in de 1e-lijn en inkoop van gespecialiseerde zorg in de 2e-lijn, wordt nu een verschuiving in gang gezet naar de sociale basis. Men wil de komende jaren extra aandacht voor het werken in en met de sociale basis.

Read More

Bewegen om gezien te worden

By | creeert | No Comments

Hoe krijg je een kwetsbare doelgroep in beweging? – Zonder ze te confronteren met de kosten voor extra begeleiding? Door samenwerking en verrassende dwarsverbanden te zoeken tussen gemeente, vrijwilligers en zorgprofessionals is het mogelijk deze doelgroep in beweging te krijgen en houden met een sluitende businesscase.

Read More

Professional Assistent (P.A.)

By | creeert | No Comments

Jongeren aanspreken op hun talent. Voor veel jeugdzorginstellingen en gemeenten is dit een belangrijk vertrekpunt. Het is natuurlijk een open deur: Jongeren bereiken méér met hun leven als ze zich ontwikkelen op gebieden waarin ze zelf geïnteresseerd zijn en talent voor hebben. Maar hoe spreek je dit talent aan in de praktijk?

Read More