Bewegen om gezien te worden

Onderzoek heeft al jaren aangetoond dat sport en bewegen een belangrijke functie heeft in de preventie van zorg. Bewegen voorkomt het sociaal isolement, bevorderd participatie en verbeterd de kwaliteit van leven. Toch blijkt dat het opzetten van een beweeggroep voor deze doelgroepen gezien wordt als lastig: moeilijk te vinden deelnemers en duur in de uitvoering. Daardoor hebben deze doelgroepen vaak onbedoeld minder prioriteit.

Een unieke samenwerking

Vanuit een gedeelde missie zetten gemeente Tilburg en Bartiméus zich in zodat meer mensen met een visuele beperking actief deelnemen aan lokale bewegingsactiviteiten. Dit project richt zich specifiek op ouderen, 55+, met een visuele beperking, die zelfstandig wonen of een groeiende zorgvraag hebben.

Met als doel gezondheid, empowerment en participatie van mensen met een visuele beperking in heel Nederland te bevorderen. Helaas ervaren mensen met een visuele beperking vaak hindernissen om lekker in beweging te komen, bijvoorbeeld door gebrek aan goede begeleiding. Ook kunnen mensen last hebben van angst, bijvoorbeeld om te vallen.

Als je blind bent kom je snel in een isolement. Ik kan geen initiatief meer nemen. Je kunt niet zeggen: Hup, ik ga daar naartoe of daar naar toe. Ik blijf afhankelijk van mensen.

Begeleid door Professional Assistents (PA)

Om ouderen met een visuele beperking voldoende ondersteuning te bieden tijdens de beweeglessen is relatief veel begeleiding nodig. Binnen het programma wordt de gemeente ondersteund in het structureel werven van vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden samen met de MBVO-coaches opgeleid om met deze doelgroep te werken. Deze vrijwilligers versterken hun netwerk en CV door het volgen van de cursus en het ondersteunen bij het geven van de lessen.

De bijdrage van Whise in dit project

De rol van Whise in dit project is het ontwikkelen van het nieuwe beweegconcept en het bij elkaar brengen van de verschillende partijen (gemeente, zorg, vrijwilligers en funding). Daarnaast is Whise verantwoordelijk voor het overall projectmanagement. En heeft Whise een maatschappelijke business case gemaakt.