Equipe Mont Ventoux

‘Als fietsen goed voor mij is, dan is het zeker ook goed voor onze kids”, – Cliff Hennen.
Koraal Groep werkt sinds 2012 met het fietsprogramma Equipe Mont Ventoux voor hun jongeren. Jongeren trainen samen met buddy’s om de Mont Ventoux te beklimmen. Andere instellingen zijn aangehaakt zoals Pluryn en Prisma en hebben het programma uitgebreid.

Het programma Equipe Mont Ventoux heeft veel positieve effecten op cliënten en hun buddy’s. Zo levert regelmatig sporten verbeteringen op in het algehele uithoudingsvermogen. Ook het effect op aspecten als zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde zijn voor mensen met een beperking van groot belang.

Na het eerste jaar waren de ervaringen, effecten en reacties zeer positief. Het project maakte zoveel energie los dat het programma in 2014 al 150 deelnemers en evenveel buddy’s telt, vanuit zeven verschillende instellingen en organisaties. De groei zette verder door en aan Whise is gevraagd om het programma verder vorm te geven om door te kunnen groeien.

In de afgelopen jaren is het programma uitgegroeid van 15, naar 450 deelnemers. Een onvoorzien succes en de groei zet nog steeds door! Inmiddels zijn ook vele samenwerkingspartners betrokken geraakt bij het programma.

Van Equipe naar Equipes
De rol van Whise in de dit project was die van procesregisseur. Samen met de initiatief nemers van de Equipe Mont Ventoux heeft Whise het programma geprofessionaliseerd. Dat betekent dat er een programma organisatie is ingericht. Waardoor er gemakkelijk andere zorgorganisaties kunnen aanhaken. En de stap van equipe naar Equipes kan worden gezet. Daarnaast kunnen er gemakkelijk andere programma onderdelen aan worden gekoppeld denk aan onderzoek naar de effectiviteit van het programma en trajecten rondom werktoeleiding.