Aanspreken van jongeren op hun talent

Talentontwikkeling begint bij het aanspreken van de intrinsieke motivatie. Dit is veelal te vinden in de vrijetijdsbesteding van jongeren. Hun sport, hobby of contacten motiveren om in beweging te komen. Door jongeren op de gebieden waar ze goed in zijn aan te spreken en in een nieuwe rol te zetten kunnen ze groeien naar nieuwe hoogten.

Door een jongere die voetballen leuk vindt in de rol van voetbaltrainer te zetten zal hij nieuwe talenten laten zien. Zijn competenties op het gebied van presenteren, aansturen of met materialen en middelen omgaan zullen toenemen. Hij laat sneller een volwassen indruk achter.

Sport Professional Assistent

Als Professional Assistent (P.A.) zetten leerlingen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs hun talenten in. Voor zichzelf en ook voor anderen. Zij pakken de rol van coach of van organisator van evenementen. En ontdekken hoe leuk dit is! Het Professional Assistent programma leert jongeren ontdekken waar ze goed in zijn. Ze kunnen altijd meer dan ze denken. Jongeren organiseren activiteiten binnen de domeinen Sport, Dance, Music of Art.

Wij ervaren het P.A. programma als een mooie aanvulling op het lesprogramma en zien leerlingen met de week groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid, pro activiteit en met name in samenwerken als groep!

De jongeren leren vaardigheden binnen de veilige omgeving van school. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs. En daarmee aansluiten bij andere vaardigheden zoals ontwikkelen van een open en flexibele werkhouding, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van toekomstperspectief.

Jongeren geven aan dat zij na afloop van het programma zekerder zijn en voor een groep durven staan, binnen hun vereniging meer (vrijwilligers) taken oppakken als stageopdracht van Sport P.A. en de meeste jongeren blijven dit dan ook doen na hun stage.

Whise als conceptontwikkelaar

Whise heeft het complete lespakket ontwikkelt en medewerkers van Special Heroes getraind zodat zij in staat zijn het P.A. programma te implementeren bij de vakdocenten in het speciaal onderwijs en bij zorgorganisaties.

Bekijk www.ikbenpa.nl voor meer informatie.