Versterken sociale basis

De Gemeente Eindhoven heeft de transitie gebruikt om een nieuwe werkwijze voor het sociaal domein in te voeren. Met de stichting WIJeindhoven,waarin inmiddels ruim 500 generalisten werken, wordt de nieuwe sociale agenda van de stad vorm gegeven.

Waar de afgelopen jaren vooral aandacht is geweest aan ondersteuning door regie en hulp in de 1e-lijn en inkoop van gespecialiseerde zorg in de 2e-lijn, wordt nu een verschuiving in gang gezet naar de sociale basis. De sociale basis, soms ook de nulde lijn genoemd, gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal netwerk (samenredzaamheid). Men wil de komende jaren extra aandacht voor het werken in en met de sociale basis.

De opdracht vanuit de gemeente Eindhoven is dat WIJeindhoven, samen met de stad effectieve en efficiënte oplossingen vindt zodat de inwoners van Eindhoven meer hulpvragen in eigen netwerken kunnen oplossen.

Visie Eindhoven
Vanuit het generalistisch werken met de individuele bewoners en partners in de stad wordt een sterkere sociale basis gevormd. Zodat we een betere en betaalbare leefwereld krijgen.
We doen dit door mensen elkaar te laten ontmoeten. Door ideeën en plannen te stimuleren. Door vragers en aanbieders te verbinden in de buurt. Door mensen vertrouwen te geven dat ze iets kunnen. Dat ze sterker kunnen worden, zich kunnen ontwikkelen. En samen meer op eigen benen kunnen staan. Om ook iets terug te kunnen geven. Kortom: Door samen meer alleen kunnen.

Rol Whise

Met betrokken programmaleiders, generalisten, gemeente Eindhoven en partners in de stad heeft Whise de opdracht verhelderd en de strategie ontwikkeld om de opdracht in te vullen. Met de programmaleider is een ontwerpproces voor en met de generalisten doorlopen. En is kennis en ervaring omgezet in een 12-tal projecten die passen in het programma ‘Versterken sociale basis’. De generalisten worden gecoacht om hun ideeën van plan naar uitvoering om te zetten. Enkele vernieuwende projecten worden intensiever begeleid.

Whise denkt mee in de verdere ontwikkeling van WIJeindhoven. En is betrokken bij het ontwerpen van visie, concepten en werkwijzen om samenlevingsopbouw anders vorm te geven.