Vrije tijd in het dagelijks leven en als onderdeel van het zorgprogramma

Vrije tijd is hartstikke belangrijk in de behandeling en het dagelijks leven van al onze cliënten

Programma ‘In voor vrij tijd’
Pluryn beschouwt vrije tijd, naast leren- werken en wonen als een van de vier levensbepalende domeinen. Vrije tijd is een structureel onderdeel in het leven van cliënten en onderdeel van behandeling. Binnen Pluryn was behoefte aan een structurele visie en aanpak voor de invulling van vrije tijd. Doelstelling is het ontwikkelen van concrete en duurzame vrijetijdsconcepten die effect hebben op de domeinen werken, leren, netwerken en gezondheid.

Inbreng van cliënten en medewerkers
Whise heeft samen met Pluryn gewerkt aan het bedenken, invoeren en werkend krijgen en losmaken van het vele dat er al is binnen Pluryn op gebied van vrije tijd. Na het vastleggen van de visie en doelen zijn medewerkers en cliënten hebben we gevraagd ervaringen, kennis en ambities inbrengen. Door onder andere het benoemen van hun dromen en nachtmerries op het gebied van vrijetijd. Dit heeft concrete projecten opgeleverd die de structurele invulling van vrije tijd handen en voeten geven. De rol van Whise in dit project is de rol van conceptontwikkelaar en procesbegeleider.