de betere oplossingen

Sociale winst en waardecreatie

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn tegenwoordig zo complex, dat oplossingen niet direct voor de hand liggen. Tegelijkertijd wordt van overheden en maatschappelijke organisaties verwacht om nieuw beleid, impactvolle programma’s of nieuwe dienstverlening te ontwikkelen als oplossing op deze vraagstukken. In deze complexiteit zorgt de ‘verkokering’ binnen afdelingen, de waan van de dag en de druk vanuit media of politiek ervoor dat vernieuwing moeizaam van de grond komt. De noodzaak voor andere oplossingen, die meer gericht zijn op de sociale winst en waarde, stijgt echter in snel tempo.

Aan de slag met onderstaande vragen

  • Hoe breek ik door de verschillende sectoren en culturen heen?
  • Hoe verbind ik collega’s en andere organisaties aan een gezamenlijke maatschappelijke opgave?
  • Hoe krijgen we op het grensvlak van systeem- en leefwereld nieuwe passende oplossingen en samenwerkingen?
  • Hoe creëer ik veiligheid en focus om tot vernieuwing te komen?

echte innovatie begint met – verwonderen: niets is wat het lijkt

WHISE ontwikkelt innovatieve concepten voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij we altijd zoeken naar méér social profit. Voor het ontwerpvraagstuk maken we gebruik van Social Design. Met het Social Profit Canvas als kapstok geven we het designproces een extra dimensie. Bij elke stap in het proces komt automatisch de ‘sociale winst en waarde’-vraag terug. Voor de inwoners, klanten en cliënten. Maar ook voor betalers en beslissers in het proces. Er wordt een goed verwachtingspatroon ontwikkeld over welke social profit het ontwerp gaat opleveren. En hoe we dat in kaart brengen. We bevragen, verrassen, schuren en dagen uit. Zo ontstaat een oplossing die recht doet aan de belangen van velen.

Wat levert een traject met WHISE op? 

  • We ontwerpen en realiseren met elkaar passende en werkbare oplossingen voor maatschappelijke doelen mét social profit.
  • Samen komen we tot de kern van het vraagstuk van waaruit we met verrassende perspectieven de ambities en waarden vormgeven.
  • Verschillende talen, systemen en belangen worden door de deelnemers samengebracht. Een co-creatie proces waarin belanghebbenden die deel zijn van het probleem ook deel zijn van de oplossing.

Meer sociale winst en waarde voor onze samenleving.

wij supporten jouw ambities

Enkele voorbeelden waarbij we je op maat kunnen helpen:

we ontwerpen aantrekkelijke oplossingen


Innovatie en verandering moeten van boven én onderaf plaatsvinden en worden gedragen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Alleen een idee of een mooi concept is niet voldoende.

Wij kiezen voor een proces waarbij alle betrokkenen het samen vanuit hun ‘wil’ anders gaan doen. Dat ze weten, zien en voelen dat het anders moet en kan. Pas dán komt er een structurele verandering op gang. We weten dat het zo werkt. We ontwerpen samen met jou

innovatieve concepten, strategieën, interventies en programma’s voor groei en zichtbare waarde.

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie