De Wervende Organisatie

De non-profit organisatie van de toekomst is een wervende organisatie.

Een wervende non-profit organisatie creëert meer impact en waarde voor cliënten, inwoners, medewerkers en omgeving. Toont lef en wil vernieuwen. Streeft naar resultaat en volhardt in de dingen die zij doet. Zij is aantrekkelijk voor iedereen om erbij te willen horen en aan bij te dragen.

U wilt een wervende organisatie zijn?

Wij realiseren dit samen met u.

 

Wat is het? Het model van De Wervende Organisatie is een praktisch en strategisch sturingsinstrument. Het geeft u de mogelijkheid om wervingskracht, cultuur, ambities en strategie van uw organisatie te analyseren en te ontwikkelen. Met elkaar.

Het model van de Wervende Organisatie legt de verbinding tussen de ambitierichting van de organisatie en de pijlers waarop de organisatie is gebouwd.
U gaat op een leuke en inspirerende manier met elkaar complexe vraagstukken terugbrengen tot hun kern. Daarmee krijgt u gezamenlijk nieuwe inzichten en bouwt u met behulp van het model De Wervende Organisatie aan een wervend individu, team en organisatie. Kortom, u krijgt antwoord op:

  1. Wat uw belangrijkste vraagstukken zijn.
  2. Wat uw ambities zijn.
  3. Hoe u die met elkaar gaat aanpakken.

Voor wie is het? Het is bedoeld voor bestuurders, managers, adviseurs, professionals en beleidsmedewerkers van non-profitorganisaties met ambitie. Non-profitorganisaties die te maken hebben met het vergroten van ondernemerschap of wendbaarheid van hun organisatie.
Hoe gebruik ik het model van De Wervende Organisatie?

In een 5 stappenplan leg je de relatie tussen de ambitierichting en de pijlers van de organisatie.

De ambities van uw organisatie verdelen we in vier ambitierichtingen: beheersgericht, aanbodgericht, vraaggericht en energiegericht. Elke ambitie geeft aan in welke richting de organisatie zich op een specifiek vraagstuk wil bewegen. Om uw organisatie te ondersteunen in zijn ambities maken we gebruik van vier pijlers: Lef, Resultaat, Volharding en Empathie. Elke pijler is vervolgens opgedeeld in 3 kernwoorden die een verdere verdieping geven en waaraan het wervend vermogen getoetst wordt.

Aan de slag? Organiseer een bijeenkomst (dagdeel) met betrokkenen om de discussie op gang te brengen.

Onderbouwing

Het model van De Wervende Organisatie is gebaseerd op verschillende theoretische modellen. Het vindt als eerste zijn basis in het denkvoorkeurenmodel van Ned Herrmann (www.hbdi.nl). Hierin zijn het 7S model van McKinsey, het INK-model en verschillende cultuuranalyse instrumenten en onderzoeken op ingebracht. Aan de andere kant: succesvolle samenwerking op projecten is toch telkens weer erg afhankelijk van de chemie tussen mensen. Het model van De Wervende Organisatie laat nadrukkelijk zien dat het ertoe doet wie u met wie aan welke opgave laat werken.

Het voordeel van deze integrale benadering van de wervende organisatie is de verbinding tussen ‘harde’ organisatievraagstukken in combinatie met zachte waarden zoals persoonlijke denkvoorkeuren, cultuuraspecten en teamwerk.

Daarnaast neemt het ook de strategische afwegingen mee of onderdelen van organisaties excellent moeten zijn en blijven in beheers-, aanbod-, vraaggericht of energiegericht.

Last but not least: werken met het model van de wervende organisatie is leuk en praktisch! Geeft energie, verheldert, brengt nieuwe inzichten en concrete stappen tot verbetering.