De Wervende Organisatie: een organisatie met wervingskracht

Het boeien en binden van krachten in de lokale samenleving worden de uitdagingen van de komende jaren voor veel non-profit organisaties. Kunnen wij kennis mobiliseren, weten wij door draagvlakontwikkeling geld structureel binnen te halen, zijn wij in staat uitdagende projecten in en vooral met de samenleving te ontwikkelen, en zijn we wel zichtbaar genoeg?

Het verleiden van mensen tot ‘geven’ gaat allang niet meer alleen over ‘het goede gevoel hebben’. Bij veel instellingen wordt bijvoorbeeld fundraising een structureel onderdeel van het financieringsbeleid. Worden vrijwilligers nog belangrijker om de kwaliteit van leven en zorg in stand te houden. En worden ‘gevers’ steeds kritischer, zodat u met een gedegen voorstel moet komen. En is profilering essentieel om gevonden te worden.

Is uw organisatie op deze gebieden toe aan verandering? En gelooft u dat er meer wervingskracht noodzakelijk is voor uw non-profit organisatie? Gelooft u ook dat er veel potentiële bronnen binnen uw organisatie aanwezig zijn om de wervende kracht te ontwikkelen?

De non-profit organisatie van de toekomst is een wervende organisatie.

Een wervende non-profit organisatie creëert meer impact en waarde voor cliënten, inwoners, medewerkers en omgeving. Toont lef en wil vernieuwen. Streeft naar resultaat en volhardt in de dingen die zij doet. Zij is aantrekkelijk voor iedereen om erbij te willen horen en aan bij te dragen.

Hoe wervend is uw organisatie?