wie vertelt ons wat de waarde van onze dienstverlening is?

Economen vertellen wat de kosten en baten zijn van de ingezette dienstverlening.

Toezichthouders en financiers vertellen aan welke eisen organisaties moeten voldoen.

Sociologen vertellen hoe belangrijk het is om deel te nemen aan activiteiten in de buurt en zelf een actieve bijdrage te leveren.

Steeds meer leggen we het vertrouwen in handen van verschillende wetenschappen om te vertellen of maatschappelijke organisaties de juiste resultaten halen. Maar geven die resultaten uiteindelijk wel een goed antwoord op de vraag of de dienstverlening een positieve impact op de samenleving heeft en wie daar de profit van heeft?

“We zijn gaan waarderen wat we meten,

we moeten willen meten wat we waarderen”

Gert Biesta – Professor of Education

het social profit canvas

Een eenvoudig model voor ingewikkelde vraagstukken, dat zicht en richting geeft om zélf social profit te maken. Het brengt een beweging op gang naar het slimmer creëren van sociale winst en waarde. Het canvas is de uitkomst van een jarenlange samenwerking tussen TIAS (School voor Business and Society) en WHISE.

Het Social Profit Canvas is gelicenseerd onder Creative Commons (BY-NC-ND 4.0).

vertrekpunt voor meer sociale winst en waarde

 

in beeld brengen

Het canvas helpt maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden om de sociale winst en
waarde van interventies in beeld te brengen. Het biedt zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten.

ontwerpen

Het canvas biedt een aanpak en handvatten voor het ontwerpen van onderzoek, (nieuwe) interventies
en beleid, waarbij sociale winst en waarde centraal staat.

sturen

Het canvas geeft inzicht om interventies richting stakeholders te verantwoorden én zelf beter te
sturen op sociale winst en waarde.

Stuur mij meer informatie:

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie