Vertrekpunt voor sociale winst en waarde

Het Social Profit Canvas Creative Commons (BY-NC-ND 4.0) is een eenvoudig model voor ingewikkelde vraagstukken, dat zicht en richting geeft om zélf social profit te maken. Het brengt een beweging op gang naar het slimmer creëren van sociale winst en waarde. Het canvas is de uitkomst van een jarenlange samenwerking tussen TIAS (School voor Business and Society) en WHISE.

Het Social Profit Canvas is een even helder als doordacht model dat jou en je team, organisatie en partners inzicht, richting en houvast geeft bij het creëren, vergroten, toetsen en zichtbaar maken van sociale winst en waarde.

De kracht van ons canvas schuilt in de gelaagdheid en inzetbaarheid. De bedoeling staat centraal: het resultaat van de interventie voor de direct betrokkene; de klant, cliënt, inwoner of bewoner.

De tweede cirkel gaat over verwachtingen: alle betrokkenen willen vanuit hun rol bepaalde uitkomsten zien van de interventie.

De buitenste cirkel gaat over ambitie en hoop: de impact van de interventie op de onderliggende samenlevingsvraagstukken.

Anders geformuleerd: links zie je de sociale arena met mensen voor en door wie de interventie wordt ingezet; rechts de effectenstraat, met de effecten op verschillende niveaus.

We gaan het canvas met elf basisvragen te lijf: zeven vanuit de horizontale as en vier vanuit de invalshoeken verantwoording, positionering, missie en capaciteit.

Het social profit canvas is een even helder als doordacht model dat jou en je team, organisatie en partners inzicht, richting en houvast geeft bij het creëren, vergroten, toetsen en zichtbaar maken van sociale winst en waarde.

De kracht van ons canvas schuilt in de gelaagdheid en inzetbaarheid. De bedoeling staat centraal: het resultaat van de interventie voor de direct betrokkene; de klant, cliënt, inwoner of bewoner.

De tweede cirkel gaat over verwachtingen: alle betrokkenen willen vanuit hun rol bepaalde uitkomsten zien van de interventie.

De buitenste cirkel gaat over ambitie en hoop: de impact van de interventie op de onderliggende samenlevingsvraagstukken.

Anders geformuleerd: links zie je de sociale arena met mensen voor en door wie de interventie wordt ingezet; rechts de effectenstraat, met de effecten op verschillende niveaus.

We gaan het canvas met elf basisvragen te lijf: zeven vanuit de horizontale as en vier vanuit de invalshoeken verantwoording, positionering, missie en capaciteit.

Zo bouwen we aan een logisch verhaal dat iedereen raakt en verbindt. Daarbij raken we het niveau van de leefwereld en de systeemwereld, van betrokken professionals en organisaties. Een kwestie van wikken en wegen, goed luisteren en doorvragen, van ervaringen en argumenten uitwisselen. Door samen met het canvas aan de slag te gaan, krijgen deelnemers begrip voor elkaars inzichten, rol en belangen en ontstaat er een gezamenlijke taal, focus en beweging. Zo weten we collega’s en samenwerkende partijen op gedeelde ambities te verbinden.

Het Social Profit Canvas is gelicenseerd onder Creative Commons (BY-NC-ND 4.0).

Zeer breed inzetbaar

Je kunt het canvas gebruiken voor het ontwikkelen van een interventie, voor evaluatie of tussentijds toetsen en bijsturen. Het legt mogelijke valkuilen bloot en helpt risico’s te beperken, maar je kunt het ook inzetten om samen betere keuzes te maken, allianties te smeden of versterken en meer helderheid te creëren. Om zo de kansen en effectiviteit van je beleid, strategie of interventie te vergroten. En je vraagstuk op te lossen.

 

Stuur mij meer informatie:

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie