“Tijd om écht stil te staan bij de waarde van het programma”

Special Heroes maakt waarde van ‘Ik ben P.A.’ zichtbaar

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking. Dat doen ze door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren. Eén van de programma’s is Ik ben P.A. waarin jongeren tussen de 15 en 19 jaar met een beperking worden opgeleid tot Professional Assistent. Jongeren leren assisteren bij de organisatie van activiteiten, zodat dit een middel wordt om nieuwe vaardigheden te leren. Maar hoe breng je de waarde van dit programma inzichtelijk richting onderwijs, ouders, clubs en financiers? Een Social Profit traject gaf inzicht!

“Ik vind het heel speciaal om een P.A. te zijn, het is een titel die je niet zomaar verdient. Je moet er echt iets voor doen. Ik vind P.A. een belangrijke titel, dat geeft mij zelfvertrouwen.”

– Deelnemer P.A. programma

Dieper kijken

Erna Mannen, directeur Special Heroes Nederland, vertelt over het traject: “Om de resultaten van het programma te toetsen keken we vooral naar de ontwikkeling van competenties en zelfreflectiemethode ‘de hand’ bij de jongeren. Zeg maar een soort 0- en 1-meting. In de praktijk zagen we ook andere effecten van het programma. Zo merkten docenten dat sommige jongeren in de reguliere les beter opletten. Waarschijnlijk omdat jongeren nu wisten hoe het is om voor een groep te staan. Heel bijzonder.” In een aantal gevallen merkten ouders op dat het traject een positief effect had op hun kind thuis. “Zo hoorden we dat een meisje het ‘plannen en organiseren’ toepaste op haar krantenwijk. Haar ouders waren verbaasd, zij hielpen haar al járen omdat ze dachten dat ze het niet zelf kon. Hierdoor werden zij ook geconfronteerd met hun eigen ‘zorggedrag.’ Om deze waarden van het programma allemaal inzichtelijk te maken moet je dieper en breder kijken. Het Social Profit canvas is een mooi instrument om dat met elkaar te doen.”

Bredere missie

Samen met een aantal scholen, het kenniscentrum Sport & Bewegen en een gemeente nam Special Heroes deel aan het social profit traject georganiseerd door WHISE. Mannen vertelt: “Het was sowieso goed om met een groep betrokkenen eens écht stil te staan bij de waarde van het programma. Het model helpt om de waarde te ontrafelen op verschillende niveaus. Zo kwam ik tot het inzicht dat de impact van onze programma’s verder gaat dan alleen de jongere door te kijken naar de waarde voor stakeholders zoals scholen, verenigingen , gemeenten en uiteindelijk de maatschappij. Hierdoor zijn we aan het denken gezet over onze eigen positionering en zien we mogelijkheden om onze proposities door te ontwikkelen.”

Impact veel groter

Ook Nico Teunissen, verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing binnen de Onderwijsspecialisten, nam deel aan het traject. “Ik vond het mooi om aan dit traject deel te nemen. Mijn complimenten voor WHISE. Zij stelden de goede vragen op het juiste moment. Tijdens de sessie kwam naar voren dat we vaak onderschatten wat we aan het doen zijn. Onze motivatie om ‘Ik ben P.A.’ op een aantal scholen te draaien had vooral te maken met de waarde voor de leerlingen. Maar de impact is veel groter dan we vooraf bedachten. We zien dat het ook effect heeft op onze docenten en onze manier van lesgeven, en de verbinding met onze omgeving. Het was goed dat er twee docenten mee deden aan de sessie, voor hen was het interessant om op deze manier naar hun dagelijkse praktijk te kijken. We nemen de inzichten zeker mee in onze verdere onderwijsvernieuwing!”

jaap hoenderdos

We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn. Iedereen heeft zijn eigen invalshoek op waarde, met eigen verhalen en informatie. Bekijk mijn profiel.

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie