zie jij de maatschappelijke waarde?

De waarde van burgerparticipatie zichtbaar maken en versterken 

Net als veel andere gemeenten kent ook Oss een adviesraad sociaal domein. Met zo’n veertig vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking adviseert deze het college van B en W over beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Uitgangspunt voor de adviesraad is dat iedere burger gelijkwaardig is, gelijkwaardig behandeld moet worden en gelijke kansen moet krijgen. 

Zicht op de krachtenvelden

“We hadden zelf onze missie en visie al opnieuw geformuleerd, maar dat gaf nog steeds niet voldoende richting. Terwijl we juist op zoek waren naar handvatten om onze impact te vergroten. Ook wilden we onze rol en het effect van onze adviezen beter zichtbaar maken”, zegt Jaap Kool, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Oss. Vandaar het verzoek aan Whise om een werksessie te organiseren. “Het samen invullen van het social profit canvas gaf ons vooral meer zicht op de verschillende krachtenvelden die meespelen in wat wij doen. Hoe kunnen we de burgers waar we het voor doen beter bereiken en in onze adviezen betrekken? Zodat zij en wij het gevoel hebben dat we hen echt vertegenwoordigen? Maar ook: wat is het achterliggende belang van B&W en hoe kunnen we daar zodanig rekening mee houden dat we maximaal effect sorteren met ons advies?”

De kracht van het social profit canvas is dat het ons helpt om de sociale waarde heel expliciet centraal te stellen. Jezelf steeds weer terugleiden naar die ene hamvraag: waar doen we het voor? En lukt dat ook, op deze manier?

Jaap Kool

Meer betrokkenheid, meer draagvlak, meer sociale waarde

De concrete uitkomst van de sessie is dat de adviesraad werkt aan een nieuw protocol met richtlijnen waar alle adviezen aan moeten voldoen. “Om meer betrokkenheid, draagvlak en sociale waarde te realiseren, gaan we om te beginnen een methodiek ontwikkelen om breder informatie op te halen binnen ons netwerk van inwoners. De manier waarop we dat doen, nemen we ook structureel mee in onze adviezen, zodat heel duidelijk is waar deze op zijn gebaseerd. Ook geven we veel adviezen al in het voortraject met ambtenaren, zodat die vaak deels al in de uiteindelijke voorstellen worden verwerkt. Het officiële advies dat we op basis daarvan geven, betreft dan per saldo met name de zaken die niet zijn overgenomen. Dat geeft een vertekend beeld, dat geen recht doet aan onze inbreng. Daarom zetten we ook die eerste, informele adviezen voortaan op schrift, om te delen met alle partijen.”

 

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie