zie jij de maatschappelijke waarde?

De waarde van een collectieve benadering in complexe gezinszaken

Voor complexe gezinszaken kent de regio Hart van Brabant het Team CAS (Coördinatie Analyse Systemische-interventie), een netwerkverband waarin negen organisaties op het gebied van zorg, recht en straf hun krachten bundelen om de gezinssituatie te analyseren, directe veiligheid te borgen en passende (vrijwillige) ondersteuning te bieden. Het samen vaststellen van deze drie pijlers was één van de uitkomsten van de sessies rond het social profit canvas, die Whise met Team CAS organiseerde.

Samen voor de spiegel

“De aanleiding voor de sessies was drieledig”, vertelt Teun Haans, clustermanager bij Sterk Huis, één van de deelnemers in het netwerk en penvoerder van de Maatschappelijke Opgave waar Team CAS onder valt. “Om te beginnen wilden we onszelf een spiegel voorhouden; waar zijn we van? En twee: omdat we een netwerkorganisatie zijn, wilden we dat voor een breed draagvlak natuurlijk samen doen. Ten derde wilden we weten wat ons effect is op maatschappelijk niveau. Wat is nou daadwerkelijk onze meerwaarde? Slagen we erin om de met de gemeente besproken resultaten te behalen en hoe kunnen we die aantonen?” Zowel beleidsmakers vanuit de gemeente Tilburg, managers en directieleden als uitvoerende medewerkers namen aan de sessies deel.

We willen niet alleen in cijfers laten zien wat het mensen oplevert

Teun haans

Vaststellen en doorredeneren

“We begonnen met de kernlogica. Waar zeggen we samen vol overtuiging ‘ja’ tegen? En wat beloven we dus dagelijks te doen? Daar kwamen dus die drie pijlers uit. Vervolgens zijn we samen gaan doorredeneren wat dat betekent richting de gezinnen, moederorganisaties, beleidsmakers en de maatschappij. En als dít is wat we beloven, hoe kunnen we dat dan waarmaken én hoe gaan we meten of dat lukt? En dan niet alleen in cijfers, maar laten zien wat het mensen oplevert. Ook juist voor de gezinnen zelf.” Eén van de deelnemers wil bijvoorbeeld weleens weten of mensen gelukkiger worden na de inzet van Team CAS. Ook dat zou volgens Teun een indicator kunnen zijn, al realiseert hij zich dat geluk moeilijk te meten is.

Wezenlijke discussies

Teun vond de sessies intensief, heel inspirerend en goed voorbereid. “De prikkelende quotes van mensen als Martin Luther King en Donald Trump brachten een wezenlijke en waardevolle discussie op gang. Mooi om te zien dat de gezinnen daarin steeds centraal stonden. Het ging echt over de inhoud, geen verhullende termen of abstract beleid; alles werd zo concreet mogelijk benoemd. Ook de vinger op de zere plek.” Zo kreeg team CAS vanuit het beleid ook escalatieproblemen en moeilijk plaatsbare mensen en gezinnen toebedeeld. Tijdens de sessie werd duidelijk dat het zeer de vraag is of dat op korte termijn wel haalbaar en uitvoerbaar is. “Dan is het op zijn minst verstandig om verwachtingen bij te stellen. Dat geldt ook voor wat wij als Team CAS beloven. Daarbij past het besef dat we deels afhankelijk zijn van de gemeente om resultaten op maatschappelijk niveau te kunnen realiseren.”

Gedeeld geloof

De sessies hebben veel helderheid en inzicht gebracht, daar waren volgens Teun alle deelnemers het over eens. “We bleken veel dezelfde taal te spreken, kunnen het grondig oneens zijn en dat ook uitspreken met elkaar. Maar overall overheerste het gevoel dat we het juiste doen; een gedeeld geloof in de werkwijze én in de multidisciplinaire samenstelling. We staan samen voor een grote opgave en realiseren ons heel goed dat we elkaar nodig hebben.”
Het verhaal is nog niet af voor Team CAS: de sessies hebben een waaier aan mogelijk indicatoren opgeleverd om de sociale waarde aan te tonen. Daar gaan ze nu samen keuzes in maken.

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie