Whise Wetenschap

Het verborgen leerplan van de sociale zekerheid

Marc Vermeulen heeft in opdracht van het ministerie SZW een startnotitie geschreven over de inzet van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) in de relatie tussen ministerie en uitvoerders. Met de recente affaires nog vers in het geheugen was één van de vragen in hoeverre ‘publieke waarden’ de mogelijkheid bieden voor een nieuwe, evenwichtige set KPI’s die beter bijdragen aan het realiseren van publieke belangen?

Deze paper geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

Welke prestatie willen we leveren? Wat is kritisch en hoe bestuur je dit? En dan indicatoren… hoe maak je zichtbaar wat goed gaat en wat er beter kan? Met onder andere de inzet van het Social Profit Canvas, als operationeel instrument om dit proces te ontwerpen en te sturen langs de publieke waarde lijnen.

De paper is als bijlage bij de Staat van de Uitvoering toegestuurd aan de kamer.

Marc vermeulen

Vaak wordt er gesproken over de non-profitsector. Daarmee lijkt de sector weggezet te worden als niet winstgevend. Terwijl het juist het doel van de sector is om sociale winst en waarde te creëren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar hoe breng je dit inzichtelijk? Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie