“Niet méér doen, maar slimmer samenwerken!”

Bewegen om gezien te worden

Stichting Bartiméus wilde dichtbij hun eigen huis blinde en slechtziende senioren in beweging krijgen. Sportbedrijf Tilburg had de uitvoeringsmogelijkheden om deze doelgroep in Tilburg een aanbod te bieden. WHISE legde de verbinding tussen beide organisaties en met elkaar ontworpen zij het innovatieve concept ‘Bewegen om gezien te worden’.

Met dit concept:

  • is een speciaal bewegingsprogramma voor blinde en slechtziende 55-plussers ontwikkeld en deden 11 blinde en slechtziende deelnemers mee aan een pilot
  • is voor hun de kans verlaagt op eenzaamheid en gezondheidsproblemen
  • zijn slimme verbindingen gelegd tussen fondsen, organisaties en bestaande projecten.
Onderzoek toont al jaren aan dat sport en bewegen een belangrijke functie heeft in de preventie van zorg. Dit geldt ook voor blinde en slechtziende senioren. Bewegen voorkomt het sociaal isolement, bevordert participatie en verbetert de kwaliteit van leven. Toch blijkt het opzetten van een beweeggroep voor deze doelgroep lastig. Een goede begeleiding kost geld en de drempels om mee te kunnen doen zijn hoger. Hierdoor hebben deze doelgroepen vaak onbedoeld minder prioriteit. Bartiméus vroeg WHISE om mee te denken en het vraagstuk te kantelen zodat het wél mogelijk wordt! Als je op zoek wilt naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, is het noodzakelijk om nieuwe wegen te bewandelen. Mark Wolbert van WHISE vertelt: “Uit ervaring weten we dat het begint met ‘de wil’ om het anders te gaan doen. Dat is het vertrekpunt om met partijen om tafel te zitten en samen tot oplossingen te komen. Zo werd in het proces al snel de link gelegd met het gemeentelijk Sportbedrijf Tilburg. Een lokale partner die het mogelijk maakt om beweegaanbod dichtbij huis te organiseren. En die ‘de wil’ heeft om dingen anders te doen!”

Maatschappelijke businesscase

Het doel van Bartimeus is om de gezondheid, empowerment en participatie van blinde en slechtziende 55-plussers die zelfstandig wonen of een groeiende zorgvraag hebben te bevorderen in heel Nederland. Directeur Johan Berghuis van Bartiméus vertelt: “Een grote ambitie die je alleen in kleine stappen kunt bereiken. Samen met WHISE hebben we gekeken hoe we dit proces vorm konden geven. We zijn gestart met een pilot in Tilburg. De ervaringen die we daar op deden verwerkten we in een maatschappelijke businesscase om aan andere partijen te laten zien dat het organisatorisch en financieel haalbaar is om aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen én draaiende te houden.”

Vrijwillige inzet Sport P.A.’s

Eén van de onderdelen van de businesscase was het inzetten van vrijwillige Sport P.A.’s. Wolbert vervolgt: “Door slim te kijken naar wat er al is, kun je op nieuwe manieren waarde creëren. De verbinding met het bestaande project Sport P.A. leverde veel op. De methodiek om vrijwilligers structureel te werven en op te leiden om voor specifieke doelgroepen sportactiviteiten te organiseren kon ook in dit concept ingezet worden. Bartimeus leverde de kennis over de doelgroep en Sportbedrijf Tilburg heeft vrijwilligers geworven en opgeleid. Het werd een belangrijke pijler om het concept ook in andere gemeenten financieel mogelijk te maken.”

Pilot in Tilburg

De pilot werd mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Bartiméus Sonneheerdt. Wolbert vervolgt: “Hierdoor konden we ervaren wat wel en niet werkt in de praktijk en een overdraagbare methodiek ontwikkelen.” Michiel de Haan, teammanager Sportstimulering bij het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg vertelt over de pilot: “Deze doelgroep is niet zo eenvoudig te vinden. Ze trekken zich soms terug in een isolement en het is voor ons een uitdaging om ze mee te laten doen aan het bestaande sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Tilburg. Door onze samenwerking is dat nu wél gelukt!” Een mooie bijvangst is er voor de vrijwillige Sport P.A’s: “Eén van de vrijwillige Sport P.A.’s heeft zelfs een baan gevonden!”

Voor de versie met audiodescriptie: https://youtu.be/C9Pn2Y_6cbM

mark wolbert

Het kan anders én het kan beter. Dat zijn mijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met mijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Bekijk mijn profiel.

 

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie